ЕКОНОМІЧНА, ЕКОЛОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

Автор:

Савченко Володимир Федорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено сутність туризму і рекреації як економічного, екологічного і соціального явища та процесу, де зазначені складові взаємодіють між собою. Показано роль мультиплікативного ефекту – синергетичного впливу на розвиток інших галузей господарського комплексу держави. Вивчено досвід розвинених країн у сфері туризму і рекреації. Проаналізовано ситуацію в Україні щодо зазначеної сфери та обґрунтовано цілі державної туристичної політики.

Ключові слова:

сутність туризму, рекреація, економіка, екологія, соціальна політика, довкілля, підприємництво, послуги, невиробнича сфера

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)