ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Автор:

Колтунович Олександр Сергійович,

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто особливості інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в України. Виокремлено основні проблеми екологічного та економічного аспектів у межах промислового водокористування. Запропоновано пріоритетні напрями інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування з урахуванням норм та правил відповідного водного законодавства Європейського Союзу. Розглянуто доктринальні засади інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів промисловості України. Досліджено міжнародний досвід активізації процесів модернізації та інноваційно-технологічного розвитку системи промислового водокористування. Визначено пріоритетні секторальні кластери з найвищим рівнем впровадження інноваційних розробок. Розроблено механізми фінансового забезпечення інноваційно-технологічної модернізації системи промислового водокористування в Україні в умовах поглиблення інтеграційних процесів.

Ключові слова:

інноваційно-технологічна модернізація, промислове водокористування, інституціональне забезпечення, фінансове забезпечення

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)