ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор:

Григоренко Володимир Юрійович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Тєлєтов Олександр Сергійович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті розглянуто методи оцінювання економічної ефективності рекламної кампанії підприємств малого і середнього бізнесу та визначено принципи їх застосування. Проаналізовано особливості застосування інструментів рекламної кампанії у розрізі планування маркетингового бюджету підприємства та його діяльності загалом. Запропонована концептуальна модель управління ефективністю рекламних кампаній як складової частини маркетингового планування у розрізі функціонування економіки зростання.

Ключові слова:

підприємства малого і середнього бізнесу, рекламна кампанія підприємства, оцінка ефективності рекламної кампанії, управління ефективністю рекламної кампанії

Завантажити