ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

Автор:

Тульчинський Ростислав Володимирович, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (пер. Магнітогорський, 3, м. Київ, 02660, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто засади становлення нового регіоналізму на основі дослідження тлумачення сутності поняття «регіоналізація». Проаналізовано європейські моделі становлення регіональної політики ЄС «Європа регіонів» та «Європа через регіони» в умовах глобалізації та інтеграції. Проведене дослідження тлумачення сутності поняття «регіоналізація» дало можливість визначити наступне. По-перше, з погляду територіального аспекту регіоналізація має три форми: перша, так звана «регіоналізація – зверху», коли всередині держави визначаються регіони з адміністративними кордонами; друга – «регіоналізація – знизу», коли всередині вже утвореної адміністративної схематизації відокремлюється регіон; третя – «регіоналізація – горизонтальна», яка полягає у формуванні асоціацій регіонів або транскордонних регіонів та блоків. По-друге, регіоналізацію досить часто пов’язують із новими просторово-територіальними утвореннями на різних рівнях з метою отримання конкурентних переваг в умовах становлення інформаційного суспільства. Обґрунтовано авторське тлумачення сутності поняття «регіоналізація», а саме як багатоаспектний і багатовимірний процес збільшення автономності та підвищення значимості регіонів на рівні різних територіальних утворень, що супроводжується інституційними змінами.

Ключові слова:

регіоналізація, новий регіоналізм, регіон, глобалізація, інтеграція

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)