НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ «ФАКТОРИНГ»

Автор:

Шабанова Олена Вікторівна, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Черкаси, Україна

Парубець Олена Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проаналізовано нормативно-законодавчі акти України, які визначають поняття «факторинг». Сформульовано основні підходи до трактування сутності дефініції «факторинг» вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. Основними критеріями наукових досліджень до визначення факторингу виділено такі: фінансова операція, комісійно-посередницька діяльність, система фінансування, придбання фактором права вимоги, продаж дебіторської заборгованості, комплексна послуга. Сформульовано авторську теоретичну концептуалізацію сутності факторингу. Досліджено функції факторингу та визначено його основні завдання.

Ключові слова:

факторинг, дебіторська заборгованість, управління ризиками

ЗавантажитиЗавантажити переклад (англ.)