БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ: ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ

Автор:

Гончаренко Олена Олексіївна, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, м. Черкаси, Україна

Мова статті: англійська

Анотація:

Світова тенденція до відкритості бізнесу стимулює вітчизняних суб’єктів господарювання підвищувати якість та корисність звітності, що неможливо без чіткої ідентифікації інтересів користувачів бухгалтерської звітності. У статті здійснено групування користувачів бухгалтерської звітності небанківських фінансово-кредитних установ на основі окреслення їхніх інтересів та участі у прийнятті управлінських рішень для ідентифікації можливостей та способів їх впливу на форми представлення, зміст, якість звітної інформації для забезпечення її корисності. Обґрунтовано обумовленість формування бухгалтерської звітності та представлення її показників когерентним характером стосунків «продуцент – користувач». Здійснена систематизація користувачів бухгалтерської звітності небанківських фінансово-кредитних установ відповідно до їхніх інформаційних потреб стала підґрунтям побудови матриці користувачів бухгалтерської звітності, на основі якої ідентифіковано пріоритетність у задоволенні інтересів користувачів, що може змінюватись згідно з рішеннями власників та/або вищого управлінського персоналу.

Ключові слова:

користувач, користувач бухгалтерської звітності, інтереси користувачів, небанківські фінансово-кредитні установи, інформаційні запити користувачів

Завантажити