СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Автор:

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Суржик Вячеслав Геннадійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Борисенко Людмила Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Бухгалтерська експертиза є самостійним джерелом доказів у судочинстві. У статті наведено особливості судово-бухгалтерської експертизи в Україні, висвітлені сучасні основні проблемні питання теоретичного і практичного характеру, що існують в роботі експерта-бухгалтера, а також запропоновано шляхи їх вирішення, які спрямовані на перспективи розвитку професії експерта-бухгалтера. Питання про відповідальність – одне з основних питань, що підлягає вирішенню лише слідчим і судом на основі аналізу всіх обставин справи. Експерт-бухгалтер має право досліджувати фактичне дотримання посадовими особами вимог нормативно-правових актів у межах ведення бухгалтерського обліку, що не означає вирішення питання про відповідальність цих осіб, оскільки підставою для матеріальної відповідальності за нанесений збиток є вина працівника, що доказана в суді.

Ключові слова:

бухгалтерська експертиза, судово-бухгалтерська експертиза, бухгалтерський облік, експерт-бухгалтер, судовий експерт, судово-експертна діяльність

Завантажити