ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У ФІНАНСОВІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

Автор:

Нехай Валентин Анатолійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті розглянуто та проаналізовано існуючі погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо категорії трансакційних витрат, починаючи від засновників інституціональної теорії, неокласичної теорії та до сучасного бачення науковців. Розглянуто питання доцільності використання категорії трансакційних витрат у теорії та практиці бухгалтерського обліку, відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій та управлінській звітності. Визначено основні фактори, що ускладнюють використання трансакційних витрат у теорії бухгалтерського обліку, а особливо відображення їх у фінансовій звітності.

Ключові слова:

трансакційні витрати, теорія бухгалтерського обліку, глобалізація, теорема Коуза

Завантажити