ДОВГОСТРОКОВИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ Й ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

УДК:316.334:351.84

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-17-23

Автор:

Багмет Ксенія Вікторівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Люльов Олексій Валентинович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Скляр Ірина Дмитрівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню підходів до оцінювання соціального впливу як довгострокового результату соціальних інвестицій. Основною метою дослідження є аналіз та узагальнення суперечностей та потреб, що зумовлюють оцінювання довгострокового впливу соціальних програм, визначення спільних принципів оцінювання соціального впливу. У роботі відповідно до поставлених завдань використано такі методи дослідження, як методи логічного узагальнення та наукової абстракції; системно-структурний аналіз. Проаналізовано потреби та складності, що пов’язані з розробленням загальних стандартів оцінювання соціального впливу. Систематизовано методи оцінювання соціальної ефективності, узагальнено принципи оцінювання соціального впливу, що можуть бути прийняті як спільні для організацій соціального сектору. Результати дослідження свідчать про необхідність узгодження систем вимірювання соціального впливу зі стратегією та місією організації, поєднуючи це з розробкою системи управління.

Ключові слова:

соціальний вплив; стратегічні оцінки; організації соціального сектора; соціальні результати; методологія оцінки соціальних показників

Список використаних джерел:

 

1.  Social Impact Investment Taskforce. Measuring Impact: Subject Paper of the Impact Measurement Working  Group.  Social  Impact  Investment  Taskforce.  URL: http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Measuring%20Impact%20WG%20paper%20FINAL.pdf (дата звернення: 05.12.2017).

2.  Hadad  S.,   Găucă  O.  D.  Social  impact  measurement  in  social  entrepreneurial  organizations.  Management  &  Marketing.  2014.  Vol.  9.  issue  2.  Pp. 119-136.  URL: http://www.managementmarketing.ro/pdf/articole/445.pdf (дата звернення: 15.12.2017).

3.   Belinsky  M.  Social  Impact  Bonds:  Lessons  from  the  Field.  Stanford  Social  Innovation Rewier,  2012. URL:  https://ssir.org/articles/entry/social_impact_bonds_lessons_from_the_field  (дата звернення: 11.12.2017).

4.  Cohen, Sir R. Impact capital is the new venture capital (Part II). The Great Debate. Reuters, 2011. URL:  http://blogs.reuters.com/great-debate/2011/07/13/impact-capital-is-the-new-venture-capital-part-ii (дата звернення: 25.11.2017).

5.  Epstein  M.  J.,  Yuthas  K. Measuring  and  Improving  Social  Impacts:  a  guide  for  nonprofits, companies  and  Impact  investors.  Routledge.  2017.  URL:  https://ssir.org/articles/entry/measuring_and_improving_social_impacts_a_guide_for_nonprofits_companies_and (дата звернення: 15.11.2017)

6.  Twersky  F.,  Arbreton  A.  Benchmarks  for  spending  on  evaluation.  Menlo  Park,  CA:  The William  and  Flora  Hewlett  Foundation,  2014.  URL:  https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2016/08/Benchmarks%20for%20Spending%20on%20Evaluation_2014.pdf  (дата звернення: 22.12.2017).

7.  Ebrahim A., Rangan V. K. The limits of nonprofit impact. Harvard Business Review Online, 2010. URL: http.//evpa.eu.com/wpcontent/uploads/2011/06/measuring.pdf (дата звернення: 27.11.2017).

8.  WK  Kellogg  Foundation.  Logic  Model  Development  Guide:  Using  Logic  Models  to  Bring Together  Planning,  Evaluation  and  Action.  WK  Kellogg  Foundation,  2004.  URL: http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2006/02/wk-kellogg-foundation-logicmodel-development-guide.aspx (дата звернення: 02.12.2017).

9.  Hehenberger L. A., Harling A-M., Scholten P. А Рractical guide to measuring and managing impact.  Brussels:  European  Venture  Philanthropy  Association,  2013.  URL:  http://evpa.eu.com/publication/guide-measuring-and- managing-impact-2015 (дата звернення: 07.12.2017).

 

 

Завантажити