КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АПК УКРАЇНИ

УДК:330

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-24-31

Автор:

Косач Ірина Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтовано важливість розробки Стратегії розвитку державно-приватного партнерства в АПК України, що є одним із інструментів реалізації нових підходів до стратегічного управління процесами підприємницької інтеграції в зазначеній галузі. Визначено основні складові Стратегії та сформульовано можливі напрямки її реалізації, обґрунтовано можливість реалізації процесу підприємницької інтеграції в АПК на засадах ДПП, який виступає об’єктом Стратегії. Виокремлено ресурсну, інституційну, інформаційну, теоретико-методологічну складову реалізації Стратегії в контексті забезпечення функціонування системи стратегічного управління підсистемами національної економіки.

Ключові слова:

агропромисловий комплекс; стратегія; державно-приватне партнерство; інтеграційні процеси; підприємницька інтеграція

Список використаних джерел:

1. Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки». Харків, 2015. 42 с.

2. Загашвили В. На пороге нового этапа экономической глобализации. Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 3. С. 15–23.

3.  Запатріна  І.  В.,  Лебеда  Т.  Б.  Державно-приватне  партнерство  як  фактор  економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні. Економіст. 2011. № 3. С. 52–58.

4. Концепція державної економічної програми розвитку малого і середнього підприємництва на  період  до  2020  року.  URL:  http://lis.gov.ua/attachments/Proєkt_Koncepcії_2020_roku.doc  (дата звернення: 10.01.2018). 

5. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015  року  №  5/2015.  URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10  (дата  звернення: 10.01.2018).

Завантажити