МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ ЯК ТРЕНД СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

УДК:338.48

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-47-54

Автор:

Романова Анна Анатоліївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті уточнено та наведено визначення таких понять, як «молодіжний туризм», «студентський туризм», «туризм міленіалів», «туризм “покоління Z”». Подано функції молодіжного туризму, такі як: зміцнення економіки дестинації за рахунок внутрішніх та в’їзних молодіжних туристів; ознайомлення з історичною та культурною спадщиною країни та інших держав; актуалізація в молодих людях почуття національної самосвідомості та патріотизму, але водночас виховання поваги й терпимості до побуту та звичаїв інших національностей і народів; забезпечення багатостороннього розвитку особистості. Перераховано види молодіжного туризму: студентський туризм; туризм міленіалів; туризм «покоління Z». Проаналізовано глобальні тенденції кожного з цих видів туризму. Досліджено характерні риси міленіалів, а також сформульовано їхні основні потреби в подорожах: формування попиту «тут і тепер»; необхідність підключення до швидкісного Інтернету; потреба постійно підтримувати зв’язок зі своїми гостями (соціальні мережі, додатки, смс-розсилка та дайрект-мейл, промоакції тощо); необхідність знати своїх відвідувачів (як потенційних, так і реальних): формувати бази даних, проводити маркетингові дослідження; потреба персоналізувати продукти, послуги і досвід; вагомість е-маркетингу. Оцінено ситуацію розвитку молодіжного туризму в Україні, яка характеризується слабкою активністю. Надано рекомендації щодо активізації молодіжного туризму в Україні.

Ключові слова:

молодіжний туризм; студентський туризм; міленіали, «покоління Z»; туристична індустрія; е-туризм

Список використаних джерел:

1. World Economic Forum: site. URL: https://www.weforum.org (Last accessed: 10.02.2018).

2. World Tourism Organization UNWTO: site. URL: http://unwto.org (Last accessed: 30.01.2018).

3. World Travel & Tourism Council: site. URL: https://www.wttc.org (Last accessed: 11.201.2018).

4. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник для ВНЗ. Київ: Знання, 2008. 661 с.

5. Туристський словник-довідник: навч. посіб. / уклад.: В. К. Федорченко, І. М. Мініч. Київ: Дніпро, 2000. 54 с.

6.  Чорненька  Н.  В.  Сучасні  тенденції  розвитку  молодіжного  туризму.  Географія  та  туризм. 2012. Вип. 20. С. 66–72.

7. Нікітенко С. І. Розвиток молодіжного та дитячого туризму в незалежній Україні: проблеми  та  перспективи.  Наукові  праці.  2006 Т.  62.  Вип.  49.  C. 64–68.  URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2006/62-49-12.pdf (дата звернення: 20.01.2018).

8.  Колотуха  О.  В.  Дитячо-юнацький  туризм  в  Україні  як  територіальна  соціально-економічна  система:  проблеми  та  перспективи  розвитку:  дис.  ...  канд.  геогр.  наук:  11.00.02  / НАН України, Інститут географії. Київ, 2004. 257 c.

9. Виступ народного депутата України Романової А. А. Формування та реалізація молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації: матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 15 листопада 2017 року / Верховна Рада України, Комітет з питань сім’ї, молодіжної  політики,  спорту  та  туризму. Київ:  Парламентське  видавництво,  2017.  208  с. (Серія «Парламентські слухання»). 

10. Session 3: Change and Innovation: The Digital Revolution and the Millennial Traveller. 5th Global Summit UNWTO on City Tourism «Cities: Local Culture for Global Travellers». Luxor, Egypt, 1-2 November, 2016.

11. Burkhard S., Kow N., Fuggle L. Travel Trend Report 2017. Trekksoft ebook library. 2017. 39 р.

12. Державна  служба статистики України: сайт.  URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.12.2017).

13.  Пясковська  Т.  Як  планують  відпочивати  українці.  URL:  https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=700&page=5 (дата звернення: 23.01.2018).

Завантажити