МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ РІДКОГО МОТОРНОГО ПАЛИВА

УДК:330.34.2

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-55-61

Автор:

Рудика Віктор Іванович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті на основі аналізу актуальних проблем енергетичної безпеки країни та її окремих компонент обґрунтовано методичне забезпечення оцінювання енергетичної безпеки України у сфері виробництва та споживання рідкого моторного палива, а саме: кон’юнктурний аналіз видового енергетичного ринку за джерелами покриття енергетичних інтересів національного господарства; оцінка інтегрального показника видової енергетичної безпеки за якісними показниками, які розраховано за видовим паливно-енергетичним балансом; позиціонування видового енергетичного ринку за ризиками його енергетичної безпеки.

Ключові слова:

енергетична безпека; рідке моторне паливо; енергетичний баланс; ринковій підхід; енергетична система

Список використаних джерел:

1. Земляний М., Бараннік В. Критерії оцінки та показники енергетичної безпеки. Концептуальні  підходи  /  Національний  інститут  Стратегічних  досліджень  НАН  України.  URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/19.htmhtml (дата звернення: 15.02.2018).

2. Кизим М. О., Лелюк О. В. Нетрадиційний природний газ у світі та Україні: запаси та перспективи видобутку: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2012. 156 с.

3. Михалевич А., Поплавский П., Римко Д. Методика оценки энергетической безопасности Беларуси  и  Литвы  /  Институт  энергетики  Национальной  академии  наук  Беларуси.  URL: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2012~ISSN_2029-0225.V_12.PG_35-48/DS.002.2.01.ARTIC (дата звернення: 17.01.2018).

4.  Ebinger  Charles  K.  The  Meaning  of  Energy  Security  Depends  on  Who  You  Are  /  The Brookings Institution. URL: http://www.brookings.edu/research/opinions/2011/10/10-energy-security- ebinger (Last accessed: 15.02.2018).

5.  Jewell  J.  The  IEA  model  of  short-term  energy  security  (MOSES)  /  IEA,  2011.  URL: https://www.iea.org/media/freepublications/oneoff/moses_paper.pdf (Last accessed: 20.12.2017).

6. Sovacool B. K., Ishani Mukherjee, Ira Martina Drupady, Anthony L D’Agostino.  Evaluating energy  security  performance  from  1990  to  2010  for  eighteen  countries.  Energy.  2011.  №  36  (10). Рp. 5846-5853.

7.  Yueh  L.  An  International  Approach  to  Energy  Security  /  World  Economic  Forum,  Global Agenda  Council  of  Energy  Security.  URL:  http://www.isn.ethz.ch/Digital- Library/Publications/Detail/?lang=en&id=116594 (Last accessed: 22.12.2017).

8.  White  J.  B.  Wall  Street  Journal:  Chamber  Attempts  to  Put  Number  on  Energy  Security  / Institute  for  21st  Energy  Century.  URL:  http://www.energyxxi.org/wall-street-journal-chamber- attempts-put-number-energy-security (Last accessed: 20.12.2017).

9.  Measuring  Short-Term  Energy  Security  /  International  Energy  Agency.  URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Moses.pdf (Last accessed: 03.11.2017).

10. Global Energy Assessment. Energy and Security / International Institute for Applied Systems Analysis.  URL:  http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy- Assessment/Chapter5.en.html (Last accessed: 20.12.2017).

11. Indicators for sustainable energy  development: An initiative by the International  Atomic Energy Agency  /  I.  A.  Vera  and  other.  Natural  Resources  Forum.  2005.  № 29.  Рр.  274–283.  URL: https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/assets/NRF_indicators_art05.pdf (Last accessed: 24.12.2017).

12. Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів: ратифіковано Законом № 89/98-ВР від 06.02.98). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_056 (дата звернення: 27.01.2018).

13.  Договір  про  заснування  Енергетичного  співтовариства.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/994_926/print (Last accessed: 22.12.2017).

14. Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною  та  ЄС  спільно  з  Європейським  Співтовариством  з  атомної  енергії  від  24.11.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16 (дата звернення: 02.12.2017).

15.  Energy  security  and  climate  policy:  assessing  interactions  /  OECD|IEA,  2007.  URL: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy_security_climate_policy.pdf (Last accessed: 12.12.2017).

16. International Index of Energy Security Risks: Assessment Risks in A Global Energy Market / Institute for 21st Century Energy. U.S. Chamber of Commerce. URL: http://www.energyxxi.org/sites/ default/files/InternationalIndex2012.pdf (Last accessed: 15.12.2017).

 

Завантажити