БРЕНДИНГ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

УДК:658

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-92-97

Автор:

Лаготюк Вікторія Олександрівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто сутність бренда продукції птахівництва та основні цілі його розробки й формування. На основі аналізу брендів продукції підприємств галузі птахівництва Івано-Франківської області проведено аналіз привабливості продукції з власною торговою маркою для споживачів у порівнянні з маловідомим виробником. Запропоновано алгоритм розробки бренда продукції птахівництва та визначено основні переваги брендової продукції. Визначено та проаналізовано основні складові бренда на прикладі продукції птахівництва. Розглянуто засоби формування бренду курятини на прикладі продукції підприємства ТзОВ «Корнич» на рівні Івано-Франківської області з метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції та впізнаваності її споживачами.

Ключові слова:

бренд; продукція птахівництва; засоби бренда; брендинг; цілі брендингу; складові бренда

Список використаних джерел:

1.  Коулз Р., Ул Дж. Маркетинг сельскохозяйственной продукции. Москва: Колос, 2000. 512 с.

2.  Лаготюк  В.  О.  Конкурентоспроможність  продукції  підприємств  галузі  птахівництва  на ринку Івано-Франківської області за способом експертного оцінювання кількісних і якісних факторів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні», Львів, 2017. С. 221–223.

3.  Лаготюк  В.  О.  Напрями  вдосконалення  конкурентної  стратегії  птахофабрик  (на  базі підприємств галузі птахівництва Івано-Франківської області). Матеріали VII міжнародної науково-практичної молодіжної конференції: «Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів». Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. С. 165–169.

4.  Мороз О. В., Андрушенко В. М. Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності виробництва органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3772 (дата звернення: 13.03.2018)

5.  Пазюк В. Л. Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Чернігів, 2016. 268 с.

6.  Приходько Д. О. Роль і місце бренду в системі економічних категорій і понять. Економічний простір. 2012. № 68. С. 225–232. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_27 (дата звернення: 12.02.2018).

7.  Сендецька  С.  В.  Особливості  брендингу  продукції  на  ринку  м’яса  птиці.  URL: http://vlp.com.ua/files/94.pdf (дата звернення: 11.03.2018).

Завантажити