НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

УДК:336.71

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-160-174

Автор:

Жарій Ядвіга Вікентіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Стан поводження з побутовими й іншими відходами в Україні свідчить про наявність проблем їх утилізації та відсутність можливостей для збереження навколишнього середовища. Для утилізації побутових та інших відходів, які постійно накопичуються, кожній країні світу необхідно мати серйозне оснащення і технології переробки для підтримання на належному рівні всієї екологічної системи. Розгляд останніх досліджень та наукових праць показує, що в Україні існує лише декілька сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів. Основна ж система поводження з побутовими й іншими відходами включає загальний збір сміття та його перевезення зі створенням сміттєзвалищ і захороненням відходів в літосфері. Тому доцільним і необхідним є всебічне вивчення даної проблеми з визначенням на основі досліджень шляхів модернізації існуючого в нашій державі механізму. Метою статті є комплексне діагностування сучасного стану сфери поводження з побутовими та подібними до них відходами в Україні, виявлення основних проблем, порівняння ключових показників, зокрема економічного характеру, з даними держав-членів ЄС, вивчення досвіду реформування галузі цих країн з метою розробки практичних рекомендацій, адаптованих до українських реалій з обґрунтуванням фінансових аспектів такої модернізації. Розглянуто досвід держав – членів Європейського Союзу, які створили налагоджений механізм роздільного збирання відходів, матеріального та енергетичного рециклінгу, екологічно безпечного захоронення відходів на сконструйованих полігонах. При цьому високу норму утилізації ППВ в країнах ЄС забезпечує налагоджена система утилізаційних підприємств, які побудовані з розрахунку кількості населення (і утворюваного ним сміття) та площі країн. З урахуванням світового досвіду в статті запропоновано напрями модернізації системи утилізації відходів в Україні та фінансові аспекти їх реалізації.

Ключові слова:

побутові відходи; утилізація відходів; механізм роздільного збирання відходів; матеріальний та енергетичний рециклінг; фінансово-промислова група

Список використаних джерел:

1.  Абрамова М. В., Османов І. Х. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами. Вісник економічної науки України. 2011. № 2 (20). С. 6–10.

2.  Аратовська  Є.  Кто  заплатит  за  мусор?  URL:  http://life.pravda.com.ua/columns/2017/05/30/224436 (дата обращения: 21.04.2018).

3.  Грабовський Р. С., Дорош М. М., Дудяк Р. П. Регіональна система збору та переробки сміття як  спосіб  вирішення  еколого-економічних  проблем.  Науковий  вісник  ЛНУВМБТ. 2014. № 2 (59). С. 66–70. 

4.  ЄБРР  виділить  € 35  мільйонів  на  сміттєпереробний  завод  у  Львові.  URL: http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/3/7153917 (дата звернення: 11.04.2018). 

5.  Жарій Я., Краснянська Ю. Трансформування інвестиційної діяльності  банківської системи України для реалізації стратегічних проектів. Проблеми і  перспективи економіки та управління. 2017. № 3 (11). С. 125–134.

6.  Зарплата  сортувальника  URL:  http://mojazarplata.com.ua/ua/main/zarobitok/kalqkuljator-zarplati?job-id=9612010000000# (дата звернення: 13.04.2018).

7.  Ігнатенко О. П. Побутові відходи – правила гри на ринку: практичний посібник. Київ: ПП «Сучасний письменник», 2012. 160 с.

8.  Інформація щодо впровадження сучасних методів та технологій  у сфері поводження  з побутовими відходами станом на 01.09.2016 року / Міністерство регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України.  URL:  http://www.minregion.gov.ua/

napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-stanom-na-01-09-2016-roku  (дата  звернення: 11.03.2018).

9.  Кількість  адміністративно-територіальних  одиниць  за  регіонами  України  на  1  січня 2016  року  /  Державна  служба  статистики  України.  URL:  http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/ator/ator2016_u.htm (дата звернення: 22.03.2018).

10.  Кривенко С. В. Проблеми вдосконалення системи управління сферою поводження з твердими побутовими відходами: регіональний аспект. Управління розвитком. 2015. № 2. С. 12–19.

11. Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»  URL:  http://vidhody.org.ua/news/view/24-06-2016-pererobka-smittya-v-ukraini-ta-s-yak-ekologichnu-katastrofu-perevesti-u-pributkoviy-biznes (дата звернення: 01.03.2018).

12. Погрібний І. Я. До питання системного поводження з твердими побутовими відходами. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1709 (дата звернення: 03.03.2018).

13. Показники  валютного  ринку  /  НБУ.  URL:  https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080 (дата звернення 05.04.2018).

14. Полтавець  С.,  Берегельський  А.  Проблеми  утилізації  відходів  в  Україні.  URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=900%3Autilizatsiya-smittya&catid=8&Itemid=350 (дата звернення: 11.04.2018).

15. Спецпроект  Liga.net  «Мусорные  миллионы»  URL:  http://www.liga.net/projects/musornie_millioni (дата звернення: 10.04.2018).

16.  Харченко Т., Сагайдак Ю. Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2014. № 12 (165). С. 41–46.

17. Шилович Т. Б., Сас А. С. Проблеми стану законодавства України про поводження з відходами.  URL:  http://cpsm.kpi.ua/publikatsiji/tezi/1154-problema-stanu-zakonodavstva-ukrajini-pro-povodzh ennya-z-vidkhodami.html (дата звернення: 03.05.2018).

18. Assessment  of separate collection schemes in the 28  capitals of the EU. Final Report. URL: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm (Last accessed: 17.03.2018).

19. Directive  2000/76/EC,  incineration  of  waste.  URL:  https://www.eea.europa.eu/policy-documents/directive-2000-76-ec-incineration (Last accessed: 11.04.2018).

20. Directive  2006/12/EC  of  the  European  Parliament  and  of  the  Council.  URL:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0012 (Last accessed: 11.04.2018).

21. Husaini I. G., Garg A., Kim K. H., Marchant J., Pollard S. J. T., Smith R. European household waste  management  schemes:  Their  effectiveness  and  applicability  in  England.  Resources, Conservation and Recycling. 2007. № 51. Pp. 248–263.

22. European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging  waste.  URL:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526 (Last accessed: 11.04.2018).

23.  Minimum  wages  /  Eurostat.  URL:  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 1&language=en&pcode=tps00155&plugin=1 (Last accessed: 23.04.2018).

24. Municipal waste by waste operations / Eurostat. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Last accessed: 23.04.2018).

25. Municipal  waste  generated  by  country  in  selected  years  (kg  per  capita)  /  Eurostat.  URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/fe/Municipal_waste_generated_by_ country_in_selected_years_%28kg_per_capita%29.png (Last accessed: 11.03.2018).

26.  Municipal  waste  generation  and  treatment,  by  type  of  treatment  method  /  Eurostat.  URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc240&plugin=1 (Last accessed: 11.03.2018).

27. Recycling  rate  of  municipal  waste  /  Eurostat.  URL:  http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt120&plugin=1 (Last accessed: 11.04.2018).

28. Zharii Ya., Krasnianska Yu. Problems and prospects of modernization of the deposit base of the  banking  system  of  Ukraine.  Problems  and  prospects  of  economics  and  management.  2017. № 2 (10). P. 160–170.

 

Завантажити