АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ

УДК:657.62

DOI:10.25140/2411-5215-2018-1(13)-191-199

Автор:

Іванова Людмила Борисівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Карасьова Валерія Олександрівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Судак Артем Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку сучасного драматичного театру на прикладі драматичного театру в Чернігові, переваги якого відображає порівняльний аналіз конкурентоспроможності з ін-шими театрами України та закладами культури. Аналіз фінансово-економічних показників дозволив з’ясувати певні особливості: у структурі отриманих доходів значно переважають доходи від іншої операційної діяльності у порівнянні з чистими доходами, втім, обсяги останніх зростають; для стимулювання цього зростання вважаємо необхідним уточнити та доповнити показники діяльності, перелік яких запропоновано в цій статті.

Ключові слова:

економічний аналіз; театральна діяльність; специфіка галузі; чистий дохід; інший операційний дохід; показники творчо-виробничого потенціалу

Список використаних джерел:

1.  Белозерова  Н.  П.  Экономический  анализ в  управлении  драматическими  театрами:  вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. экон. наук: 30.05.2007 / Санкт-Петербургский гос.  ун-т  экономики  и  финансов.  Санкт-Петербург,  2007.  18  с.  URL:  http://economy-lib.com/ekonomicheskiy-analiz-v-upravlenii-dramaticheskimi-teatrami-voprosy-teorii-i-praktiki  (дата обращения 24.12.2017).

2.  Юфит  А.  З.  Вопросы  театроведения.  Наука  о  театре.  Ленинград:  ЛГИТМиК,  1975. С. 45–52.

3.  Дадамян  Г.  Г.  Социально-экономические  проблемы  театрального  искусства.  Москва: ВТО, 1982. 152 с.

4. Орлов М. Ю. Московский художественный театр: новаторство и традиции в организации творческого процесса (1898–1917 гг.): автореф. дис. … канд. экон. наук: 13.10.1989 / Ленинград. гос.  ин-т  театра,  музыки  и  кинематографии  им. Н. К. Черкасова.  Ленинград,  1989.  35  с.  URL: http://cheloveknauka.com/moskovskiy-hudozhestvennyy-teatr-novatorstvo-i-traditsii-v-organizatsii-tvorcheskogo-protsessa-1898-1917-gg (дата обращения 05.01.2018).

5. Жидков В. С., Соколов К. Б. Искусство и общество. Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. 589 с.

6. Рубинштейн А. Я. Структура и эволюция социального интереса. Москва: Препринт, 2003. 387 с

7. Про театри та театральну справу: Закон України від 31 травня 2005 року № 2605-IV, зі змінами  та  доповненнями.  URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2605-15  (дата  звернення 29.04.2018).

8. Вистави КП Чернігівський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. URL: http://teatr.cn.ua (дата звернення 03.05.2018).

9. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2016 році: статистичний бюлетень / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ, 2017. 25 с. URL: http://uckd.org/sites/default/files/ilovepdf_merged.pdf (дата звернення 28.04.2018).

10. Пігуль Н. Г. Теоретичні аспекти формування соціальної сфери в сучасних економічних умовах.  Ефективна  економіка.  2013.  №  11.  URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2506  (дата звернення 28.04.2018).

11. Таукач Г. Л., Федосова О. В. Економіка культури і мистецтва: підручник. Київ: Вища школа, 1992. 232 с.

 

Завантажити