АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК:330.15-047.44:332.1(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-64-83

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У сучасних трансформаційних умовах розвитку суспільства спостерігаються суттєві регіональні відмінності ресурсного потенціалу регіонів України, що викликано швидкими темпами економічного зростання та підвищенням рівнів споживання населення. В умовах глобалізаційних викликів, коли потреба національної економіки в ресурсах не тільки не скорочується, а навпаки, набирає стрімких обертів, важливим є дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку основних питомих показників, що характеризують ресурсний потенціал регіонів України. У статті проаналізовано ресурсний потенціал регіонів України. Проведено ранжування регіонів України за такими показниками, як валовий регіональний продукт, обсяги реалізованої промислової продукції, виробництво продукції сільського господарства, обсяг наданих послуг, роздрібний товарообіг, доходи та витрати населення, експорт та імпорт, використання паливно-енергетичних ресурсів (у розрахунку на 1 особу населення), а також природно-ресурсний потенціал та охорону навколишнього середовища. Наведено рейтингову оцінку динамічних змін цих показників та проведено групування регіонів України, у результаті чого виявлено регіони-лідери, перспективні регіони, проміжні регіони та регіони-аутсайдери. У статті досліджено ситуацію, яка склалася з природо-ресурсним потенціалом та охороною навколишнього середовища. Зосереджено увагу на забрудненні атмосферного повітря, що за ступенем хімічної небезпеки для людини посідає перше місце. Це обумовлено, насамперед, тим, що забруднюючі речовини з атмосферного повітря мають найширше розповсюдження та випадають у різні середовища. Автор поділяє думку науковців, що поняття ресурсного потенціалу треба характеризувати як складну, комплексну категорію, що має соціально-економічний, економіко-історичний та еколого-економічний характер. Шляхи і засоби використання сукупного ресурсного потенціалу суспільного розвитку мають спиратися на ефективні ринкові механізми розвитку з обов’язковим державним контролем та регулюванням соціально-економічних процесів та природно-господарської збалансованості господарювання.

Ключові слова:

ресурсний потенціал; продуктивні сили; регіон; модернізація; глобалізація.

Список використаних джерел:

1. Статистичний збірник «Регіони України» 2010. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2010. 368 с.

2. Статистичний збірник «Регіони України» 2010. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2010. 805 с.

3. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 358 с.

4. Статистичний збірник «Регіони України» 2011. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 783 с.

5. Статистичний збірник «Регіони України» 2012. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2012. 310 с.

6. Статистичний збірник «Регіони України» 2012. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2012. 801 с.

7. Статистичний збірник «Регіони України» 2013. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 322 с.

8. Статистичний збірник «Регіони України» 2013. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2013. 783 с.

9. Статистичний збірник «Регіони України» 2014. Частина І / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 299 с.

10. Статистичний збірник «Регіони України» 2014. Частина ІІ / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 733 с.

11. Попело О. В. Методичні підходи до оцінки рівня модернізації продуктивних сил. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 7 (1). С. 109–114.

12. Статистичний збірник «Регіони України» 2017. Частина І / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 323 с.

13. Статистичний збірник «Регіони України» 2017. Частина ІІ / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 687 с.

12. Статистичний збірник «Регіони України» 2015. Частина І / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 305 с.

13. Статистичний збірник «Регіони України» 2015. Частина ІІ / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 681 с.

14. Статистичний збірник «Регіони України» 2016. Частина І / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 299 с.

15. Статистичний збірник «Регіони України» 2016. Частина ІІ / за ред. І. М. Жук. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 692 с.

Завантажити