МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

УДК:364.3:61

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-109-117

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Базілінска Олена Яківна, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У процесі інтеграції України до Європейського Союзу гостро постає проблема забезпечення соціального добробуту нації, однією зі складових якої є стан системи охорони здоров’я в державі. Доступність та якість медичного обслуговування населення є важливими індикаторами рівня соціально-економічного розвитку країни, але медичне обслуговування забезпечує належне соціальне благополуччя громадян лише у випадку достатнього рівня його фінансування. У статті зазначено, що в Україні спостерігається парадоксальна ситуація, коли вітчизняна система охорони здоров’я, яка є бюджетною за своєю моделлю, більшою мірою фінансується за рахунок приватних коштів. Це пояснюється неможливістю держави за рахунок існуючого рівня видатків на дану сферу забезпечити належне медичне обслуговування, а функціонування медичної галузі забезпечується в основному витратами громадян на охорону здоров’я, які не підтверджені документами, тому називаються «кишеньковими витратами». Питома вага «кишенькових витрат» у структурі загального обсягу витрат громадян України на охорону здоров’я за дослідженнями Світового банку вища, ніж у більшості держав-членів ЄС. У статті розкрито необхідність розвитку медичного страхування в Україні для забезпечення доступу громадян до якісного медичного обслуговування та на основі детального аналізу сучасного стану сфери охорони здоров’я за основними індикаторними показниками визначені не тільки особливості її фінансового забезпечення, а й досліджено рівень розвитку медичних страхових послуг на страховому ринку та проаналізовані перспективи їх широкого впровадження. У статті обґрунтовано необхідність трансформування механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні та запровадження медичного страхування як важливого джерела фінансування системи медичного обслуговування. Крім того, наведено фінансові показники сфери охорони здоров’я держав-членів ЄС з метою прогнозування потенційних наслідків активізації розвитку ринку медичного страхування в Україні.

Ключові слова:

медичне страхування; охорона здоров’я; фінансування сфери охорони здоров’я; страхові внески; медичні страхові програми.

Список використаних джерел:

1. Януль І. Є. Медичне страхування в україні: проблеми та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 126. С. 30–33.

2. Пономаренко К. А., Марченко О. В. Сучасний стан та перспектив медичного страхування в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Т 1. С. 326–331.

3. Бідник Н. Б., Ільчук О. О. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 1025–1029.

4. Марченко С. К., Лисенко В. О. Стан, проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Economics/3_107749.doc.htm.

5. Білик О. І., Качмарчик С. А. Переваги та недоліки введення обов'язкової форми медичного страхування в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 270–276.

6. Болдова А.А., Мойко В.Ю.. Особливості медичного страхування в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2. С. 33–39.

7. Мних М. В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні. Економіка та держава. 2006. Вип. 11. С. 39–41.

8. The World: Life Expectancy (2017). URL: http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=015&page=3.

9. Death rate, crude (per 1,000 people). URL: http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?year_high_desc=true.

10. Hospital beds. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00046&plugin=1.

11. Заклади охорони здоров’я [Healthcare facilities]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

12. PHYSICIANS DENSITY / CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2226.html.

13. Медичні кадри [Medical shots]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

14. Practising physicians. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00044&plugin=1.

15. НРОЗ України у 2015 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

16. Бюджет [Budget]. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet.

17. Бюджет України 2015. URL: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Budget%20of%20Ukraine%202015%20(with%20cover).pdf.

18. Health expenditure, public (% of GDP). URL: http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PUBL.ZS.

19. Структура сукупних витрат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

20. Out-of-pocket health expenditure (% of private expenditure on health). URL: http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.ZS.

21. Інформація про стан і розвиток страхового ринку в Україні. URL: https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

22. Рейтинг страхових компаній по ДМС 2016. URL: http://med-insurance.com.ua/ratings/24.

23. Доповідь «Гендерні аспекти ринку праці в Україні». URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

24. Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

25. СК «Раритет». URL: http://raritet.net.ua/complex-acd-2/.

26. Затверджено показник середньої зарплати. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=253488&cat_id=95535.

Завантажити