ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ ЄС У КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

УДК:330.101

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-15-22

Автор:

Гонта Сергій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Основою становлення інформаційної економіки є формування та реалізація науково-інноваційного потенціалу країни, своєрідними генераторами якого є заклади вищої освіти (ЗВО). Зростаючого значення набуває налагоджені тісної взаємодії між підприємницьким сектором, громадянським суспільством та державою у сфері комерціалізації результатів наукових досліджень університетів. У статті розглянуті моделі та принципи комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності, що реалізуються на практиці в окремих університетах країн ЄС, зокрема в Каунаському технологічному університеті, Вільнюському університеті (Литва), Ягелонському університеті та Вроцлавському університеті науки та технологій (Польща). Акцент зроблено на дослідженні організаційного, управлінського та інфраструктурного аспектів просування науково-дослідної продукції на відповідні сектори ринку.

Ключові слова:

система вищої освіти; результати наукових досліджень; інтелектуальна власність; комерціалізація; інноваційна діяльність.

Список використаних джерел:

1. Актуальні проблеми формування та розвитку інформаційної економіки в Україні: колективна монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2017. 292 с.

2. Холявко Н. І. Вектори впливу вищої освіти на процеси становлення інформаційної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 4 (12). С. 27–33.

3. Каленюк І. С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 1 (29). C. 24–36.

4. Маслов А. О. Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: зб. наук. пр. 2012. Вип. 20. С. 3–13.

5. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. URL: https://www.umcs.pl/pl/centrum-transferu-wiedzy-i-technologii,5963.htm.

6. Strategy of research and experimental (socio-cultural) development, and innovations of Kaunas universityof technology. URL: https://en.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/MTEPI_EN_01.pdf.

7. Intellectual property and innovations. URL: https://www.vu.lt/en/research/intellectual-property-and-innovations.

8. Centre for Project Administrative Support of the JU. URL: http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/ documents/124614432/136991439/JU+Centre+for+Project+Administrative+Support.pdf/54e092ac-0adf-4fc0-b673-bec4a5702c9b.

9. Resolution No. 102/VI/2015 of the Senate of the Jagiellonian University of 24 June 2015 concerning: the adoption of Regulations for the Management of Intellectual Property and Rules of Commercialization at the Jagiellonian University. URL: http://www.cittru.uj.edu.pl/documents/ 1587933/136901789/UJ_Intellectual+Property_Regulation+%28ENG%29.pdf/defb9192-c746-46df-bdc6-ba97062c0dd7.

10. Wrocław University of science and technology for business. URL: http://pwr.edu.pl/fcp/ JGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUhZeUTgtCgg9ACFDCwgCFiFPFRYqCl5tDXdVGnpEQVgQaxMDOC AEDgMdLA5fRE0OPxZSBw/_users/code_eCVYRPgYXNVg5Xh09GgBLGl9XR3g8Gh9MDCEUHx Yb/publikacje/wroclaw_university_of_science_and_technology_for_business.pdf.

 

Завантажити