ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ, ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

УДК:330.341.1(477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-23-30

Автор:

Повна Світлана Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті наведено класифікацію засоби організаційного механізму розробки та впровадження інновацій з їх поділом на високий та низький рівні. Визначено, що до засобів розробки інновацій високого рівня (створення нового) належать внутрішні та зовнішні науково-дослідні роботи, розробки й патентування в партнерстві. До засобів розробки інновацій низького рівня (удосконалення існуючого) належать зв’язки та передача інформації в кластері, придбання зовнішніх знань, консультування. Проаналізовано роль кожної складової щодо розробки та впровадження інновацій. Також проаналізовано стан відповідних складових та результуючих показників інноваційної діяльності в Україні та визначено, що основні результати інноваційної діяльності за 2011–2017 рр. значно погіршились: зменшилась на 26,3 % кількість впроваджених інноваційних видів продукції (а нових для ринку на 47 %), а також зменшилась на 27 % кількість впроваджених нових технологічних процесів. Частка внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП знижується, але в українському експорті послуг, пов’язаних з розробкою інновацій, переважають послуги проміжних етапів інноваційної діяльності, натомість в імпорті переважає оплата за кінцеві результати наукової діяльності. Тому було б доцільно звернути увагу на можливості кращого використання вітчизняного наукового сектору шляхом доведення роботи науковців до кінцевих стадій інноваційної діяльності (конкурентоспроможних технологій, готових до впровадження в промислове виробництво).

Ключові слова:

інновації; інновації високого рівня; інновації низького рівня; організаційний механізм розробки інновацій; наукові дослідження; кластери; консультування.

Список використаних джерел:

1. Luís Martínez-Cháfer, F. Xavier Molina-Morales, Jesús Peiró-Palomino. The cluster is not flat. Uneven impacts of brokerage roles on the innovative performance of firms. Business Research Quarterly. 2018. № 21. Р. 11–25.

2. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України. Економіка України. 2006. № 8. С. 35–40.

3. Україна у цифрах 2017: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна слу-жба статистики України, 2018. 241 с.

4. Михайловська О. «Європейський парадокс» інноваційного розвитку: уроки для України. Економіка України. 2006. № 9. С. 80–85.

5. Україна у цифрах 2016: статистичний збірник / за ред. І. Є. Вернера. Київ: Державна слу-жба статистики України, 2017. 240 с.

6. The  Global   Innovation  Index   2017.  Innovation  Feeding  the  World.   URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2017.pdf.

7. Global  Innovation  Index  2017.  Energizing  the  World  with   nnovation.   URL: https://www.globalinnovationindex.org/Home.

8. Open innovation / World Bank Group. URL: https://www.innovationpolicyplatform.org/ content/open-innovation?topic-filters=11986.

9. Wasiluk A. Pro-innovative Prerequisites for Establishing the Cooperation between Companies (in the Perspective of Creation and Development of Clusters). Procedia Engineering. 2017. № 182. P. 755–762.

10. Марчук Л. П. Патентно-ліцензійна діяльність та її значення для поширення інновацій. Віс-ник аграрної науки Причорномор’я. 2008. Вип. 2. URL: http://www.stattionline.org.ua/agro/43/4727-patentno-licenzijna-diyalnist-ta-%D1%97%D1%97-znachennya-dlya-poshirennya-innovacij.html.

11. Макхэм К. Управленческий консалтинг: пер. с англ. Москва: Изд-во «Дело и Сервис», 1999. 288 с.

12. Бутко М. П., Повна С. В. Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку: монографія. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010. 252 с.

13. Управленческое консультирование: в 2 т.: пер. с англ. Москва: СП «Интерэксперт», 1992. Т. 1. 319 с.

Завантажити