ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗАСОБАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА БІЗНЕС-ІНФОРМАТИКИ

УДК:519.866:330.1:[330.46+330.47]

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-41-48

Автор:

Чорний Олег Віталійович, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття містить аналіз впливу розвитку технологій на можливості моделювання національної економіки. З‘ясовано, що розробка сучасного програмного забезпечення, пов’язаного з економікою, прямо впливає на покращення процесів підзвітності та прозорості ведення економічної діяльності. Бізнес-інформатика та впровадження нових технологій мають масовий характер. Було проаналізовано, що економічна кібернетика більше пов‘язана з моделюванням економічних систем. Обидві дисципліни характеризуються міждисциплінарністю та перебуває на перетині економічної науки та комп’ютерної науки. У зв‘язку з цим постає проблема великомасштабної інтеграції та моделювання взаємодії економічних систем з іншими суспільними системами, для відображення всіх суттєвих факторів впливу на національну економіку.

Ключові слова:

національна економіка; економічна наука; комп’ютерні технології; економічна кібернетика; бізнес-інформатика; міждисциплінарність.

Список використаних джерел:

1. Maryska M., Wagner J. Reference model of business informatics economics management. Journal of business economics and management. 2015. № 16 (3). P. 621–637.

2. Kubata K., Tyrychtr J., Ulman M., Vostrovský V. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic. Agris on-line papers in economics and informatics. 2014. Vol. VI, No. 2. P. 59–66.

3. Alghalith M. Economic and financial informatics. Journal of informatics and data mining. 2016. Vol. 1, No. 2:8. P. 1.

4. Колдовський В. В. Спеціальність «економічна кібернетика» у сучасному економічному просторі. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 205–207.

5. Міхно М. К., Радзієвський О. І. З історії розвитку та застосування економічної кібернетики в Україні (друга половина ХХ ст.). Історія нар. госп-ва та екон. думки України. 2005. № 37-38. С. 147–156.

6. Вовк В., Камінська Н. Економічна кібернетика у вирішенні проблем економіки. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2012. № 47. С. 71–76.

7. Дашук В. Модель економіки України. Мюнхенський університет. 2018. URL: https://model.uifuture.org/?fbclid=IwAR0mc8VsNFZFL8OnY6sB-uv9ZentrGvYoGHKqHLjcphAaXeZq7Owp7QKkBQ.

Завантажити