ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

УДК:005.35

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-49-54

Автор:

Ткаченко Наталія Володимирівна, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36, м. Київ, 03022, Україна)

Селіверстова Людмила Сергіївна, Київський національний торгово-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна).

Мова статті: англійська

Анотація:

Сучасні вимоги до соціальної відповідальності обумовлюють необхідність інтеграції соціальної політики й корпоративної стратегії. Різні підходи до розуміння соціальної відповідальності вищим менеджментом підприємства, неузгодженість дій і відсутність механізмів цілеспрямованого управління соціально відповідальною поведінкою обумовлюють нестійку платформу подальшого розвитку українських підприємств. Актуальність розробки стратегії корпоративної соціальної відповідальності визначається певними економічними проблемами і зростанням рівня конкуренції між підприємствами, а також підвищенням ролі споживачів. Метою дослідження є обґрунтування підходу до стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю, який орієнтується на задоволення соціальних вимог зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємств. Одним зі шляхів розробки та регулювання діяльності корпоративної соціальної відповідальності є діалог держави, громадських організацій та представників бізнесу. Тому, політика соціальної відповідальності може бути вироблена і впроваджено в результаті соціального діалогу, і в цьому процесі ключова роль належить саме організаціям роботодавців. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності передбачає розробку та впровадження обґрунтованої стратегії управління підприємством, моніторинг його діяльності, складання корпоративної соціальної звітності. Запровадження на підприємствах стратегії корпоративної соціальної відповідальності надає їм конкретні переваги, зокрема, покращення управління завдяки запобіганню ризикам; підвищення репутаційного менеджменту; збільшення обсягів продажу та частки ринку; мотивування співробітників; оптимізація операційних процесів та зменшення витрат; лояльність інвесторів; покращення фінансових показників діяльності; налагодження відносин із державним сектором та суспільством тощо.

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність; стратегія розвитку; соціальні заходи; економічний ефект.

Список використаних джерел:

1. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? Києво-Могилянська Бізнес Студія. 2008. №10. С. 25–36.

2. Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії. Актуальні проблеми економіки: науковий журнал. 2016. № 11. С. 278–290.

3. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / пер. з анг. С. Яринич. Київ: Стандарт, 2005. С. 4.

4. КСВ – корпоративна соціальна відповідальність. Маркетинг в Україні: Блог Євгена Тришина – про маркетинг. URL: www.ua-marketing.com.ua/?page_id=667.

5. Сиваева Т. Факторы формирования социальной ответственности бизнеса. Москва: Фонд «Институт экономики города», 2002. 42 с.

6. Шира Н. О., Іващенко А. І. Напрями впровадження системи корпоративної соціальної відповідальності в практику українських підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 11. С. 23–26.

7. Bowen H. R. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row, 1953. 167 p.

8. McWilliams A., Siegel D. Corporate Social Responsibility: a Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review, 2001. 91 p.

9. Freeman R. Edward, S. Ramakrishna Velamuri, Brian Moriarty. Corporate Stakeholder Responsibility: A New Approach to CSR. Business Roundtable Institute for Corporate Ethics, 2006. 77 p.

10. Measuring the Value of Corporate Citizenship. Council on Foundations, Inc. Washington, DC, 2008. Р. 13–20.

11. Wood D. J. Corporate social performance revisited. Academy of Management Review. 1991. № 16 (4). P. 693–695.

12. Corporate social responsibility: understanding and implementation. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. (2005). URL: http://brc.undp.org.ua/img/publications/ua_wdp_src_csr05.pdf.

13. International standard ISO/FDIS 26000, Guidance on social responsibility. Керівництво з соціальної відповідальності. 2010. URL: http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.

Завантажити