СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

УДК:338.47

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-63-70

Автор:

Крамчанінова Майя Джемаловна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (просп. Центральний, 59-а, м. Сєверодонецьк, 93400, Україна).

Касаткіна Марина Володимирівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (просп. Центральний, 59-а, м. Сєверодонецьк, 93400, Україна).

Масалова Тетяна Вячеславівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (просп. Центральний, 59-а, м. Сєверодонецьк, 93400, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена аналізу сучасного стану сфери вантажних перевезень залізничного транспорту України. На основі проведеного дослідження виділено системні проблеми, які негативно впливають на ефективність роботи залізничного транспорту з вантажних перевезень. У цій роботі обґрунтовано необхідність оновлення рухомого складу шляхом залучення міжнародних інвестицій, яке допоможе підвищити обсяги вантажних перевезень, сприятиме розвитку галузі залізничного транспорту та економіки України загалом.

Ключові слова:

залізничний транспорт; вантажні перевезення; європейська інтеграція; інвестиції.

Список використаних джерел:

1. Бех П. В., Нестеренко С. І., Музикіна С. І., Лашков О. В., Музикін М. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сучасних умовах. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. 2015. Вип. 59. С. 25–36.

2. Данько Н. И., Балака Е. И., Семенцова Е. В. Концепция похода к реформированию железнодорожного транспорта. Залізничний транспорт України: наук.-практ. журнал. 2011. № 5. С. 45–50.

3. Макаренко М. В., Цветов Ю. М. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України: навч. посіб. Київ: КУЕТТ, 2007. 222 с.

4. Позднякова Л. О., Гриценко Н. В. Теоретичне обґрунтування доцільності реструкту-ризації структури управління залізничним транспортом України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2008. № 24. С. 34–36.

5. Сирийчик Т., Фургальські А., Клімкевич Ч., Камола М., Дяченко Т., Пугачов М., Філіпенко О. Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу. Київ: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. 102 с.

6. Цвєтов Ю. М., Макаренко М. В., Цвєтов М. Ю., Левченко О. В. Трансформація економіки та транспорт України. Київ: ДЕТУТ, 2012. 180 с.

7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 8. Офіційний сайт «Укрзалізниці». URL: https://www.uz.gov.ua/passengers.

9. Міжнародна технічна допомога ЄС у сфері транспорту URL: http://mtu.gov.ua/content/ mizhnarodna–tehnichna–dopomoga–es–u–sferi–transportu.html.

10. Мозолевич, Г. Я., Мацапура Ю. В., Юхіна Б. О. Аналіз стану та проблем залізничного транспорту України. Реалізація державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: матеріали регіональної міжвузівської науково-практичної конференції молодих учених. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. 2014. C. 23–28.

11. Державна цільова програма реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF.

12. Statistics on Railway Freight in Ukraine. Center for transport strategies. URL: https://cfts.org.ua.

Завантажити