СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

УДК:316.66:323.326

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-83-89

Автор:

Власова Катерина Володимирівна, Міжнародний університет «Україна» (вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті через синтез таких понять, як корпоративна соціальна відповідальність, стратегічний розвиток підприємств АПК, соціальні заходи визначено сутність поняття «соціально-економічний проект», який запропоновано розглядати як науково обґрунтовану модель вирішення соціальної проблеми, з отриманням доданої вартості. Також з’ясовано, що синхронність зрушень соціального розвитку може бути досягнута на основі науково обґрунтованих і виважених соціально-економічних програм з підтримки розвитку корпоративної культури, соціальних проектів, адаптованих до реалій євроінтеграційних процесів української економіки, а також опрацювання відповідної системи збалансованих показників стратегічного розвитку підприємств АПК.

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність; соціально-економічний проект; система збалансованих показників; соціальні заходи; програмно-цільовий підхід.

Список використаних джерел:

1. Швиданенко Г. О. Імперативи розвитку підприємств. Стратегія економічного розвитку України: зб. наукових праць. 2014. № 35. С. 23–28.

2. Герасимчук В. Г. Роль держави в забезпеченні конкурентоспроможності промислового виробництва в умовах трансформації світової економіки. Ринково-орієнтоване управління інно-ваційним розвитком. Харків: ТОВ «Діса плюс», 2015. С. 110–120.

3. Квач Я. П., Шапошников К. С., Адамкович М. М. Корпоративне управління організа-ційним розвитком: креативні засади. Ізмаїл: СМІЛ, 2008. 272 с.

4. Дідик, А. М. Полівекторний розвиток підприємств: соціально-економічні та регулятивні аспекти. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2016. 342 с.

5. Благов Ю. Генезис концепции корпоративной социальной ответственности. Вестник Санкт-Петербургского университета, сер. 8. 2006. № 2. С. 3–24.

6. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. Суми: Університетська книга, 2003. 278 с.

7. Вільгуцька Р. Б. Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвести-ційного менеджменту підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20. С. 47-52.

8. Федулова І. В. Сутність концепції інноваційного менеджменту з позиції управління знаннями. Наукові праці Одеського національного університету харчових технологій. 2008. № 33. С. 224-230.

9. Остафійчук П. Г., Боркович І. П. Аналіз сучасних методологічних підходів статистично-го оцінювання взаємозв’язків в економіці. Науково-інформаційний вісник. Економіка. 2015. № 11. С. 309-314.

10. Шевченко В. Ю. Глобальна інформаційна економіка та конкурентоздатність національ-ного виробництва. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2005. Вип. 6. С. 58-63

Завантажити