ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УДК:334.012:338

DOI:10.25140/2411-5215-2018-3(15)-90-102

Автор:

Салюк – Кравченко Олександр Олексійович, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті узагальнено підходи до ефективності корпоративного менеджменту підприємств харчової промисловості. У процесі дослідження особливостей корпоративного управління підприємств харчової промисловості визначено, що розвиток корпоративних відносин в Україні значною мірою гальмується також на мікрорівні як наслідок надмірної концентрації мажоритарного капіталу, відсутньої або неефективної дивідендної політики, нехтування принципами корпоративного управління. Проблемними питаннями, що потребують поглибленого дослідження та вирішення, є: формування ефективних систем стратегічного і поточного регулювання корпоративних відносин, подолання внутрішніх управлінських конфліктів, створення ефективних механізмів прийняття рішень та розвиток корпоративної культури.

Ключові слова:

корпоративне управління; підприємства харчової промисловості; економічна ефективність; корпоративні відносини.

Список використаних джерел:

1. Боковець В. В. Ефективність корпоративного управління на підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 328–331.

2. Діяльність великих, середніх, малих та мікропідприємств промисловості: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/ publicat/kat_u/publ9_u.htm.

3. Дулиба Н. Г. Особливості розвитку корпоративного управління в Україні за умов фі-нансової нестабільності. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full_article/613.

4. Іртищева І. О., Стройко Т. В., Стегней М. І. Державне регулювання розвитку інтегра-ційних систем в агропродовольчій сфері України в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 4. С. 80–88.

5. Купчак П. М. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів: монографія / за ред. доктора економічних наук, професора Л. В. Дейнеко. Київ: Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2009. – 152 с.

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://old.nssmc.gov.ua. 7. Страшинський В. І. Інвестиційне забезпечення підприємств харчової промисловості.

Економіка. 2015. Вип. 28. С. 65–72.

Завантажити