НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

УДК:336.143

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-7-12

Автор:

Захаркін Олексій Олександрович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Васильєва Тетяна Анатоліївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Захаркіна Людмила Сергіївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті проведено аналіз та оцінювання індикаторів бюджетної безпеки України за 2016-2017 рр. як основної складової фінансової безпеки. Визначено головні бюджетні загрози в цей період та фактори, які їх зумовлювали. Надані пропозиції щодо трансформації бюджетної політики, зокрема, щодо ефективності обслуговування бюджетного боргу. Удосконалення бюджетної політики запропоновано здійснювати в невід’ємному поєднанні з удосконаленням податкової політики, трансформацією її фіскального характеру, орієнтацією її регулюючої функції на стале економічне зростання, що сприятиме зростанню економічної активності суб’єктів господарювання і відповідно до зростання ВВП, що в комплексі дасть змогу знизити дефіцит бюджету.

Ключові слова:

бюджетна політика; фінансова безпека держави; бюджетна безпека держави; державний борг; дефіцит бюджету.

Список використаних джерел:

 1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпе- ки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013

№ 1277. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=08U1H409F0.

 1. Лисяк Л. В., Журавель М. О. Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової без- пеки України. Modern economics. 2018. № 9. С. 53-59. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/9- 2018/lysiak.pdf.
 2. Богомолова Н. І. Ефективність бюджетної політики в системі фінансової безпеки держа- ви. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_3.
 3. Постоленко Ю. П. Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та економічної безпеки. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 3. С. 121-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_3_20.
 4. Дахнова О. Є., Городецька Т. Є. Оцінка стану бюджетної безпеки України. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. № 1 (4). С. 345–352.
 5. Біттер О. А., Чалапко Л. Д., Кобзарук І. І. Актуальні проблеми дослідження державного боргу України та пропозиція заходів з управління ним. Науковий вісник Херсонського держав- ного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 16 (1). С. 22-26. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_16/1/6.pdf.
 6. Валовий внутрішній продукт України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp.
 7. Виконання державного бюджету України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ budget/gov/2017.
 8. Зведений бюджет України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons.
 9. Інформація про здійснені операції з управління державним боргом. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category?cat_id=23605&page=1.
 10. Операції сектору загального державного управління. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/imf/ arhiv/oszdu_u.htm.
 11. Руда Ю., Піонтківська І. Бюджет-2018: розвиток за інерцією. Експрес-аналіз. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/budget-2018_flash.pdf.
 12. Paying Taxes 2018. The World Bank /IFC, Washington, 2017. URL: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf.

Завантажити