ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

УДК:657.633

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-32-40

Автор:

Чумакова Ірина Юріївна, ДННУ «Академія фінансового управління» (б-р Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна).

Кравченко Юлія Петрівна, ДННУ «Академія фінансового управління» (б-р Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена вирішенню проблеми внутрішнього контролю освітніх послуг, що надаються закладами вищої освіти. Авторами визначено поняття й суб’єкти освітніх послуг та місце внутрішнього контролю в процесі формування та розміщення державного замовлення на надання освітньої послуги. Встановлено, що внутрішній контроль, який здійснює Міністерство освіти і науки України, є внутрішньосистемним. Обґрунтовано необхідність запровадження на рівні Міністерства освіти і науки України та закладу вищої освіти окремих типів контрольних процедур залежно від цілей їх застосування під час планування та виконання державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою.

Ключові слова:

внутрішній контроль; освітні послуги; державне замовлення; заклади вищої освіти; внутрішньосистемний контроль; контрольні процедури; Міністерство освіти і науки України.

Список використаних джерел:

  1. Про результати аналізу формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою: Рішення Рахункової палати від 11.08.2015 № 1-5. URL: https://osvita.net/wp-content/uploads/2015/10/20150811_No_1_5.pdf.
  2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
  3. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України початок 2016/17 нав- чального року / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/ publicat/kat_u/publosvita_u.htm.
  4. Державні видатки на освіту. Європейська статистика. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Government_expenditure_on_education.
  5. Звіт про стан розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні за 2014 рік. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/107582.
  6. Хорунжак Н. М. Модель системи внутрішнього контролю витрат бюджетних установ на надання послуг. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9-1. Ч. 3. С. 213–217.
  7. Откаленко О. М. Впровадження внутрішнього контролю у вищих навчальних закладах державного сектору. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 541–545.
  8. Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19.

Завантажити