ПРИНЦИПИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

УДК:330.3:338.49

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-49-56

Автор:

Бутко Микола Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Тульчинський Ростислав Володимирович, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (пер. Магнітогорський, 3, м. Київ, 02660, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано використання системного підходу щодо нового регіоналізму, що дає можливість розглядати його як єдиний цілісний організм із притаманними йому специфічними властивостями, якостями, зв’язками, процесами, узгодити цілі та завдання розвитку, видокремити інституціональні та управлінські детермінанти його становлення тощо. Запропонована система принципів, яка складається із загальноекономічних принципів (науковості, комплексності, історизму, онтологічності, діалектичності, об’єктивності, збалансованості, ефективності) та специфічних принципів (безперервності, унітарності, варіантності, доцільності, адаптивності, саморозвитку, субсидіарності, транспарентності, публічності, цілеспрямованості, синергізму, аксіологічності), що максимально враховують особливості нового регіоналізму. Врахування загальноекономічних та специфічних принципів сприятиме розробленню заходів та підвищенню ефективності її дії щодо становлення нового регіоналізму.

Ключові слова:

новий регіоналізм; методологія; системний підхід; загальнонаукові принципи; специфічні принципи.

Список використаних джерел:

 1. Барнз В., Ледебур Л. Нові регіональні економіки: пер. з англ. Львів: Літопис, 2003. 196 с.
 2. Бутко М. П. Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євро- інтеграції: монографія. Київ: АМУ, 2016. 452 с.
 3. Бутко Н. П. Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в усло- виях реализации евроинтеграционного курса. Экономика Украины. 2017. № 10 (663). С. 49–64.
 4. Cooke P., Morgan K. The Associational Economy: Firms, Regions and Innovation. Oxford: Oxford University Press, 1998. 256 p.
 5. Hettne B. Beyond the «New Regionalism». New Political Economy. 2005. No 10/4.
 6. Hettne B., Soderbaum F., Stalgren P. EU as Global Actor in the South. Swedish Institute for European Policy Studies. 2008. No 8. URL: http://theorytalks.fileave.com/EU%20as% 20global%20actor.pdf.
 7. Hnát Pavel. European subregionalism in the process of Eastern Enlargement. University of Tartu Official Site. URL: http://www.ceeisaconf.ut.ee/109100.
 8. Hurrell A. Regionalism in Theoretical Perspective. Regionalism in World Politics: Regional Organizations and International Order / Ed. by L. Fawcett, A. Hurrell. Oxford: Oxford University Press, 1995. Pp. 37–73.
 9. Michael Keating, James Barry Jones. The European Union and the Regions. Oxford: Clarendon Press, 1995. 306 p.
 10. McCombie J., Pugno M., Soro B. Productivity Growth and Economic Performance: Essays on Verdoorn's Law. Hound mills: 2002. Palgrave. 296 p.
 11. Setterfield М. A. A model of Kaldorian traverse: cumulative causation, structural change and evolutionary hysteresis. Economics of Demand-Led Growth. 2002. Chapter 12. 233 p.
 12. Storper M. The regional world: territorial development in a global economy. New York: Guilford Press, 1997. 326 p.
 13. Storper M. The resurgence of regional economies, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies. European Urban and Regional Studies. 1995. № 2. Рp. 191–221.

Завантажити