МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

УДК:364.3:61

DOI:10.25140/2411-5215-2018-2(14)-109-117

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Базілінска Олена Яківна, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна)

Краснянська Юлія Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У процесі інтеграції України до Європейського Союзу гостро постає проблема забезпечення соціального добробуту нації, однією зі складових якої є стан системи охорони здоров’я в державі. Доступність та якість медичного обслуговування населення є важливими індикаторами рівня соціально-економічного розвитку країни, але медичне обслуговування забезпечує належне соціальне благополуччя громадян лише у випадку достатнього рівня його фінансування. У статті зазначено, що в Україні спостерігається парадоксальна ситуація, коли вітчизняна система охорони здоров’я, яка є бюджетною за своєю моделлю, більшою мірою фінансується за рахунок приватних коштів. Це пояснюється неможливістю держави за рахунок існуючого рівня видатків на дану сферу забезпечити належне медичне обслуговування, а функціонування медичної галузі забезпечується в основному витратами громадян на охорону здоров’я, які не підтверджені документами, тому називаються «кишеньковими витратами». Питома вага «кишенькових витрат» у структурі загального обсягу витрат громадян України на охорону здоров’я за дослідженнями Світового банку вища, ніж у більшості держав-членів ЄС. У статті розкрито необхідність розвитку медичного страхування в Україні для забезпечення доступу громадян до якісного медичного обслуговування та на основі детального аналізу сучасного стану сфери охорони здоров’я за основними індикаторними показниками визначені не тільки особливості її фінансового забезпечення, а й досліджено рівень розвитку медичних страхових послуг на страховому ринку та проаналізовані перспективи їх широкого впровадження. У статті обґрунтовано необхідність трансформування механізму фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні та запровадження медичного страхування як важливого джерела фінансування системи медичного обслуговування. Крім того, наведено фінансові показники сфери охорони здоров’я держав-членів ЄС з метою прогнозування потенційних наслідків активізації розвитку ринку медичного страхування в Україні.

Ключові слова:

медичне страхування; охорона здоров’я; фінансування сфери охорони здоров’я; страхові внески; медичні страхові програми.

Список використаних джерел:

1.  Януль І. Є. Медичне страхування в україні: проблеми та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2011. № 126. С. 30–33.

  2.  Пономаренко К. А., Марченко О. В. Сучасний стан та перспектив медичного страхування в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5. Т 1. С. 326–331.

 3.  Бідник Н. Б., Ільчук О. О. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні. Гло- бальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 1025–1029.

 4.  Марченко С. К., Лисенко В. О. Стан, проблеми та перспективи розвитку медичного стра- хування в Україні. URL: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Economics/3_107749.doc.htm.

 5.  Білик О. І., Качмарчик С. А. Переваги та недоліки введення обов'язкової форми медичного страхування в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 270–276.

 6.  Болдова А.А., Мойко В.Ю.. Особливості медичного страхування в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2. С. 33–39.

7.   Мних М. В. Медичне страхування та необхідність його запровадження в Україні. Еко- номіка та держава. 2006. Вип. 11. С. 39–41. 

8.      The   World:   Life   Expectancy   (2017).   URL:            http://www.geoba.se/population.php?pc= world&type=015&page=3. 

9.       Death    rate,    crude    (per    1,000    people).    URL:             http://data.worldbank.org/indicator/ SP.DYN.CDRT.IN?year_high_desc=true.

10.    Hospital beds. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language= en&pcode=tps00046&plugin=1.

11.  Заклади охорони здоров’я [Healthcare facilities]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

12.        PHYSICIANS     DENSITY     /     CENTRAL               INTELLIGENCE AGENCY.     URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2226.html. 

13.  Медичні кадри [Medical shots]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

14.       Practising    physicians.    URL:               http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 1&language=en&pcode=tps00044&plugin=1.

15.  НРОЗ України у 2015 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

16.  Бюджет [Budget]. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet. 

17.  Бюджет України 2015. URL: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Budget% 20of%20Ukraine%202015%20(with%20cover).pdf.

18.  Health expenditure, public (% of GDP). URL: http://data.worldbank.org/indicator/ SH.XPD.PUBL.ZS.

19.  Структура сукупних витрат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

20.  Out-of-pocket   health   expenditure   (%    of    private              expenditure       on         health).         URL: http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.ZS. 

21.   Інформація     про     стан     і     розвиток     страхового     ринку     в    Україні. URL: https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

22.  Рейтинг страхових компаній по ДМС 2016. URL: http://med-insurance.com.ua/ratings/24. 

23.  Доповідь «Гендерні аспекти ринку праці в Україні». URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

24.  Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх роз- мірами. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

25.  СК «Раритет». URL: http://raritet.net.ua/complex-acd-2/.

26.  Затверджено показник середньої зарплати. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/ publish/article?art_id=253488&cat_id=95535.

Завантажити