ОЦІНКА ІНТЕГРОВАНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ТОРГІВЛЮ

УДК:339.56 (477)

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-16-27

Автор:

Кизим Микола Олександрович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Інженерний провулок, 1-а, м. Харків, 61000, Україна).

Полякова Ольга Юріївна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Крамарев Геннадій Віталійович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Інженерний провулок, 1-а, м. Харків, 61000, Україна).

Леванда Олена Михайлівна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Інженерний провулок, 1-а, м. Харків, 61000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Статтю присвячено оцінці та аналізу інтегрованості України у світову торгівлю. Розглянуто структуру та особ- ливості побудови індексу залученості до міжнародної торгівлі. Проаналізовано динаміку рейтингу залученості національ- них економік до міжнародної торгівлі по окремих країнах світу загалом та по субіндексах (А – доступ до ринку, В – при- кордонна адміністрація, C – інфраструктура, D – діловий клімат). Побудовано профіль України за показниками субіндексів індексу залученості до міжнародної торгівлі. Проаналізовано проблеми міжнародної торгівлі в Україні.

Ключові слова:

інтегрованість; світова торгівля; індекс залученості до міжнародної торгівлі; субіндекси; рейтинг; профіль країни.

Список використаних джерел:

  1. The Global Enabling Trade Report 2010. URL: https://www.oecd.org/trade/aft/46303735.pdf.
  2. The Global Enabling Trade Report 2016. URL: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GETR_2016_report.pdf.
  3. The Global Enabling Trade Report 2008. URL: https://ru.scribd.com/document/3488510/ Global-Enabling-Trade-Report-2008The.
  4. Global Enabling Trade Report 2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/GETR/2012/ GlobalEnablingTrade_Report.pdf.
  5. The Global Enabling Trade Report 2014. URL: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf.
  6. Діалог зі сприяння торгівлі. Консультативна робота. Україна в міжнародних рейтингах / Інститут Економічних досліджень та політичних консультацій. Київ. 2016.
  7. Економічний Дискусійний клуб: сайт. URL: http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v- reytyngu-za-indeksom-zaluchennya-krayin-svitu-do-mizhnarodnoyi-torgivli-2016.

Завантажити