СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ОДИНИЦЬ

УДК:330.320

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-43-48

Автор:

Шабатура Тетяна Сергіївна, Одеський державний аграрний університет (вул. Пантелеймонівська, 13, м. Одеса, 65012, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

У статті на основі використання системного аналізу проведене дослідження в напрямку впливу соціально-відповідальної поведінки на стратегічний розвиток вітчизняних бізнес-одиниць. У результаті проведеного дослідження встановлено, що рівень популяризації соціально-відповідального феномену корелюється з їхніми виробничими розмрами, а ставлення вітчизняних бізнес-одиниць до соціально-відповідальних заходів свідчить про готовність до їх реалізації, адже більшість із них розуміє і сприймає соціальну відповідальність як інструмент формування конкурентних переваг та забезпечення стійких конкурентних позицій на ринках.

Ключові слова:

бізнес-одиниці; соціальна відповідальність; держава; зацікавлені сторони; гармонізація інтересів.

Список використаних джерел:

  1. Drucker P. Concept of the Corporation. Y.: The John Day company, 1946. P. 152.
  2. Bowen H. R. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row, 1953. P. 56.
  3. Carroll A. B. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review. 1979. Vol. 4 (4). P. 500.
  4. Sethi S. P. Dimensions of corporate social performance an analytical framework.. California Management Review. 1975. № 17 (3). P. 58–64.
  5. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Наукові записки Інститу- ту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С. 75–80.
  6. Gryshova І. Ju,. Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions. Scientific bulletin of Polissia. 2017. Vol. 1, № 1(9). Р. 93-101.
  7. Gryshova, І., Negodenko S., Shestakovska T. The methodological principles of determining the level of performance of the functions of consumerism. Scientific bulletin of Polissia. 2017. Vol. 1, № 3(11). Р. 62–67.
  8. Краплич, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фун- дації Острозьких: посібник для бізнесу та неприбуткових організацій. Рівне, 2005. 74 с.
  9. Кричевский Н., Гончаров С. Корпоративная социальная ответственность. Киев, 2007. 216 с.

Завантажити