АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СПОЖИВАННІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

УДК:330.341.4

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-91-105

Автор:

Хаустова Вікторія Євгенівна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, м. Харків, 61166, Україна).

Лелюк Олексій Володимирович, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Інженерний провулок, 1-а, м. Харків, 61000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Статтю присвячено аналізу структурних зрушень у виробництві та споживанні електроенергії в Україні. Досліджено загальну динаміку потужностей, виробництва та споживання (нетто) електроенергії в Україні у 2000–2017 рр. Розглянуто класифікацію потужностей та виробництва видів генерації електроенергії за маневреністю в Україні. Запропоновано методичний підхід до аналізу структурних зрушень в енергетиці України, за допомогою якого досліджено структурні зрушення у виробництві та споживанні електроенергії в Україні у 2000–2017 рр. Виявлено, що структурні зрушення в енергетичній сфері України відбулися на фоні незначного скорочення кінцевого споживання електричної енергії, скорочення її виробництва при відносно стабільній величині встановленої потужності генерації.

Ключові слова:

електроенергія, структурне зрушення, потужності, виробництво, споживання, види генерації, маневреність.

Список використаних джерел:

  1. Cian E., Schymura M., Verdolini E., Voigt S. Energy intensity developments in 40 major economies: structural change or technology improvement? / Centre for European economic research. Discussion Paper. No. 13-052. URL: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13052.pdf.
  2. Кизим М. О., Лелюк О. В., Костенко Д. М. Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 79–92.
  3. Кизим М. О., Рудика В. І. Теоретичні аспекти дослідження енергетичної безпеки країни. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2018. № 4/5(42). С. 18–23. DOI: 10.15587/2312- 8372.2018.141148.
  4. Кизим М. О., Шпилевський В. В., Мілютін Г. В. Обґрунтування пріоритетних напрямів структурно-технологічної модернізації сектору електрогенерації. Проблеми економіки. 2018. № 1. С. 69–86.
  5. Khaustova V. Y., Salashenko Т. І., Lelyuk O. V. Energy Security of National Economy Based on the System Approach. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 79-92
  6. Кудря С. О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Вісник НАН України. 2015. № 12. С. 19–26.
  7. Халатов А. А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи. Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 53–61.
  8. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України / Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/#.
  9. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Київ: Укренерго, 2018. 126 с.

Завантажити