ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

УДК:330.336.647/648: 322.2

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-106-113

Автор:

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито необхідність і значення формування стратегії інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу як головної умови підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності та можливості досягнення високого рівня розвитку. На основі визначення особливостей інноваційної діяльності підприємств АПК розглянуто сучасні умови та проблеми її реалізації. Обґрунтовано необхідність формування оптимальної системи фінансового забезпечення інноваційних перетворень в агропромисловій сфері. Виділені особливості фінансового забезпечення стра тегії інноваційного розвитку підприємств АПК та на основі класифікації джерел фінансування надано їх характеристику. Крім цього, визначено, що враховуючи складну структуру АПК, яка включає різноманітні види діяльності, необхідно використовувати різні підходи до формування фінансового забезпечення розробки та впровадження інновацій.

Ключові слова:

інновації; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; стратегія; фінансове забезпечення; підприємства агропромислового комплексу; агротехнології.

Список використаних джерел:

  1. Васильєва Т. А. Банківське фінансування інноваційної діяльності: монографія. Суми: Ділові перспективи, 2006. 60 с.
  2. Венчурные инвестиции в агротехнологии: что происходит в мире. URL: https://aggeek.net/ru-blog/venchurnye-investitsii-v-agrotehnologii-chto-proishodit-v-mire.
  3. Демчук Н. І., Дуброва Н. П. Проектне фінансування в Україні в умовах глобалізації. Еко- номіка АПК. 2010. № 11. С. 27–33.
  4. Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у сучасних умовах. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 722 Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 65-70. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_Vis_722_menegment.pdf.
  5. Зінько Н. Банківські джерела фінансування інноваційних проектів (на прикладі комерційних банків США та Європи). Регіональна економіка. 2005. № 3. С. 188–193.
  6. Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 5–13.
  7. Основні поняття та сутність інновацій. URL: https://www.mnau.edu.ua/ua/14_01_01.html.
  8. Панченко О. І., Рогова Г. А. Державна підтримка страхування ризиків сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх стабільного розвитку. Вісник Чернігівського дер- жавного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 1 (56). С. 260–266.
  9. Панченко О. І., Шоломій А. В. Розвиток агрострахування в Україні: проблеми та перспективи. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1. С. 118–126.
  10. Шемякіна Н. В., Гориненко Г. С. Сучасні умови фінансового забезпечення інноваційного розвитку промисловості України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 776 Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 389–394.

Завантажити