ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА ТА АКВАКУЛЬТУРИ

УДК:330.3: 639.2(477) 657.44

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-122-130

Автор:

Сіненок Ігор Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розкрито власне бачення проблеми посилення дієвості сучасних інструментів та механізмів, що застосовуються саме в питаннях регулювання вітчизняного рибальства та аквакультури. Запропоновано організаційний механізм регулювання підтвердження законності походження риби та інших живих водних ресурсів, що надходять до рибопереробних підприємств або потрапляють до торгівельної мережі для реалізації. Удосконалено організаційно-економічний механізм регулювання вітчизняного рибальства та аквакультури з урахуванням досвіду провідних країн-виробників риби в Європейському Союзі. Запропоновано ввести зміни до Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства в сучасних умовах діяльності.

Ключові слова:

метод регулювання; механізм регулювання; інструменти регулювання; аквакультура; регулю- вання рибальства; Європейський Союз; заходи регулювання.

Список використаних джерел:

 1. HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.
 2. Zhao L. G., Sun J. W., Yang Y., Ma X., Wang Y. Y., Xiang Y. B. Fish consumption and all- cause mortality: a meta-analysis of cohort studies. Eur. J. Clin. Nutr. 2015. Р. 1–7.
 3. Tveterеs S., Asche F., Bellemare M. F., Smith M. D., Guttormsen A. G., Lem A., Lien K., Vannuccini, S., Fish is food. The FAO’s fish price index. PLoS ONE 7. 2012. e36731.
 4. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів: Закон України від 08.07.2011 № 3677–VI. Офіційний вісник України. 2011. № 59. С. 120.
 5. Вдовенко Н. М. Державне регулювання розвитку аквакультури в Україні: монографія. Київ: Кондор-Видавництво, 2013. 464 с.
 6. Asche F., Bellemare M. F., Roheim C., Smith M. D., Tveteras S., Fair enough? Food security and the international trade of seafood. World Dev. 2015. № 67. P. 151–160.
 7. Vdovenko N., Baidala V., Burlaka N., Diuk A. Management mechanism of agrarian economic system: composition, functioning and factors of development in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2018. Vol. 16. Issue 2. P. 179–189. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.16.
 8. Lim S., Vos T., Flaxman A., Danaei G., Shibuya K., Adair-Rohani H., Amann M. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380. 2012. P. 2224–2260.
 9. Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є., Курмаєв П. Ю., Дмитришин Р. А. Забезпечення конку- рентних переваг рибного господарства з використанням прогресивної виробничо-технологічної бази. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 16. С. 99–108.
 10. Bènè C., Hersoug B., Allison E. H. Not by rent alone: analysing the pro-poor functions of small-scale fisheries in developing countries. Dev. Policy Rev. 2010. 28. P. 325–358.
 11. Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні / за ред. д.е.н., проф. Н. М. Вдовенко. Київ: Кондор, 2018. 472 с.
 12. Про аквакультуру: Закон України від 18.09.2012 № 5293-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 79. С. 26.
 13. With €5 billion sales and profits doubled, EU aquaculture has fully recovered from downturn. URL: https://ec.europa.eu/fisheries/press/%E2%82%AC5-billion-sales-and-profits- doubled-eu-aquaculture-has-fully-recovered-downturn_en.
 14. Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства: затверджено Наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.99 № 19. Офіційний вісник України. 1999. № 19. С. 372.
 15. Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства. Офіційний вісник України. 2000. № 3. С. 162.
 16. Вдовенко Н. М., Шепелєв С. С. Складові механізму адаптації положень Спільної рибної політики ЄС в Україні. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law: IІІ Міжнародна нау- ково-практична конференція Slovakia-Austria-Hungary, 3–8 April 2017: abstracts. Chernihiv, 2017. С. 90–91.
 17. Шепелєв С. С. Раціональне використання водних біоресурсів у рамках Спільної рибоп- ромислової політики ЄС. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. № 11. С. 89–92.
 18. Яркіна Н., Турега С. Державна політика розвитку рибного господарства України: пере- думови та цілі формування. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 29–34.
 19. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 06.02.2003 № 486-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 15. Ст. 107.

Завантажити