ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

УДК:332.144

DOI:10.25140/2411-5215-2018-4(16)-147-153

Автор:

Перепелюкова Олена Василівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (просп. Науки 9А, м. Харків, 61000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено особливості формування бюджету об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Встановлено, що бюджети громад, які не об’єдналися, не отримують міжбюджетних трансфертів із державного бюджету. Визначено, що ради ОТГ мають право здійснювати місцеві запозичення до бюджетів ОТГ – як місцеві, так і внутрішні, зокрема шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій. Проаналізовано бюджети громад Харківського регіону, визначено бюджети цих громад. Встановлено норми бюджетних витрат згідно з чинним законодавством. Виокремлено перелік дохідних джерел бюджетів об’єднаних територіальних громад. Визначено, що сукупні власні доходи об’єднаної територіальної громади Харківського регіону за 2018 рік на 11 % перевищили планові призначення. Обґрунтовано, що фінансові надходження до територіальних громад спрямовуються на розвиток інфраструктури та соціального забезпечення громади. Обґрунтовано, що для збільшення доходності громад необхідним є розробка відповідних заходів.

Ключові слова:

об’єднана територіальна громада; фінансування; бюджет; субвенція; регіон; надходження.

Список використаних джерел:

  1. Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Тульчинський Р. В. Детермінанти розвитку соціальної інфраструктури регіонів в умовах становлення нового регіоналізму: монографія. Київ: Вид- во ФОП Кожуковський І. І., 2018. 198 с.
  2. Бюджетний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
  3. Про Державний бюджет України на 2019 рік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2629-19.
  4. Звіт центру розвитку місцевого самоврядування Харківського відокремленого підрозділу. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10218.
  5. Васильчук Н. О. Фактичні доходи до бюджетів об‘єднаних територіальних громад як фа- ктор забезпечення економічного розвитку держави. Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої XII Всеукраїнському фестивалю науки та 95–річчю Сумського державного педагогічного уні- верситету ім. А. С. Макаренка. Суми, 2018. С. 18–22.
  6. Овчаренко Т., Бочі А., Поворозник В. Особливості формування та виконання бюджету об’єднаних територіальних громад / Міжнародний центр перспективних досліджень. Київ, 2017. 136 с.

Завантажити