ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

УДК:330.33/.36

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-33-40

Автор:

Назаркевич Ігор Богданович, Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Кривень Олександра Василівна, Львівський національний університет імені І. Франка (просп. Свободи, 18, м. Львів, 79001, Україна)

Ревко Альона Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто еволюцію особливостей та механізмів здійснення структурних трансформацій у зарубіжних країнах, що призвели до формування нині існуючих високоефективних ринкових економік. Проаналізовано ендогенні та екзогенні чинники, що викликають структурні зміни та значною мірою визначають рівень розвитку національної економіки, на прикладі високорозвинених капіталістичних країн та країн Південної Азії. Запропоновано визначення таких дефініцій, як «економічний розвиток», «економічне зростання» та «соціальна інфраструктура» з погляду структурних перетворень у національній економіці. Досліджено питання впливу рецесійних шоків на зміни в розвитку галузевої й регіональної структури національної економіки. Визначено перелік найпоширеніших засад та важелів здійснення структурних трансформацій державними інституціями.

Ключові слова:

структурна трансформація; економічний розвиток; економічне зростання; національна економіка; науково-технічний прогрес; інституційні зміни; соціальна інфраструктура.

Список використаних джерел:

  1. Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). C. 28–37.
  2. Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Методика оцінки прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 2(6). С. 9-17.
  3. Лукінов І. І. Економічні  трансформації наприкінці 20-го  сторіччя:  монографія.  [Б. м.: б. в.], 2000. 201 с. URL: http://vuzlib.org/lukinov/_index.htm.
  4. Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання / пер. з англ. Андрій Лапін. Київ: Наш Формат, 2016. 400 с.
  5. Шаблиста Л. М. Державне регулювання структурних зрушень в економіці України: авто- реф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / НАН України. Інститут економіки та прогнозування. Київ, 2003. 36 с.
  6. Dartanto, T., E.Z.W. Yuan, Y. Sofiyandi. Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia. ADBI Working Paper. № 783. Tokyo: Asian Development Bank Institute. 2017. 23 р.
  7. Dongheon Lee. Industrial Variety and Structural Change in Korean Regional Manufacturing, 1992–2004. Growth and Change. Vol. 48 No. 2 (June 2017). Р. 246–264.
  8. Nazarkevych I. Conceptual approaches to regulation of structural changes in economic systems. Formation strategy of economic structures: the tools and practices / edited by A. Berezin & Bezpartochnyi. Riga: «Landmark» SIA, 2016. Р. 54–62.

Завантажити