КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДК:005.5:330.133.1:657.05

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-114-121

Автор:

Чут Максим Анатолійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглянуто основні підходи та передумови до формування стратегії вартісно-орієнтованого управління, які згруповано у формі відповідної концепції. Для виокремлення ефективних інструментів вартісно-орієнтованого управління детально проаналізовано його інформаційні джерела, що носять специфічний характер та формуються відповідно до запиту керівництва. Автором виокремлено роль управлінського обліку в процесі вартісно-орієнтованого управління, що дозволило сформулювати нові елементи відповідної концепції. У результаті автором запропоновано власне бачення концепції стратегії вартісно-орієнтованого управління підприємством, що ґрунтується на виявлених особливостях та проведених узагальненнях теоретичних основ та прикладних аспектів формування і використання облікової інформації.

Ключові слова:

вартість; капіталізація; менеджмент; підприємство; управління; управлінський облік.

Список використаних джерел:

 1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Москва: Олимп-Бизнес. 1997. 768 c.
 2. Глотова Д. Концептуальні засади вартісно-орієнтованого управління підприємством. Економічний аналіз. 2013. № 12. ч. 3. С. 76–79.
 3. Дипиаза С., Экклз Р. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. Москва: Альпина Паблишер, 2003. 487 с.
 4. Ивашковская И. В. Управление стоимостью компании как инновация. Корпоративные финансы: перспективы и реальность: сборник статей участников Третьей международной конференции молодых ученых / под науч. ред. Т. В. Тепловой. Москва, 2006. 256 с.
 5. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. Москва: Олимп Бизнес, 1999. 575 с.
 6. Скотт М. Факторы стоимости: пер. с англ. Москва: Олимп-Бизнес, 2000. 432 с.
 7. Сотніков А. В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13290/1/041_Evoljuc%D1%96ja%20koncepc%D1%96%20v_252_2 57_714.pdf.
 8. Сохацька О. М., Островська Г. Й. Інтеграція Balanced Scorecard в систему управління вартістю організації. Науково-технічний збірник. 2008. № 85. С. 120–131.
 9. Фаізова С. О. Організаційне забезпечення стратегічного управління на підприємствах. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. № 1(49). С. 133–138.
 10. Цой Р. А. Анализ влияния качества корпоративного управления на стоимость российских компаний. Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки. 2005.  Вып. 9. С. 192.
 11. Arnold G., Davies M. Value-Based Management: Context and Application. John Wiley & Sons: Chichester, UK, 2000.
 12. Black A., Wright P., Bachman J., Davis J. In Search of Shareholder Value: Managing the Drivers of Performance. Financial Times: London, 1998.
 13. Boulos F., Haspeslagh P. and Noda T. Getting the value out of value-based management, INSEAD survey, 2001.
 14. Ehrbar A. EVA: The Real Key to Creating Wealth. John Wiley & Sons: N. Y., 1998.
 15. Martin J. D. and Petty J. W., Value Based Management – The corporate response to the shareholder revolution, Harvard Business School Press, 2000. Р. 249.
 16. McTaggart J., Kontes P., Mankins M. The Value Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns. NY.: The Free Press, 1994.
 17. Rappaport A. Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New York: Free Press, 2000.
 18. Savarese, C. Economic Value Added: The practitioner's guide to a measurement and management framework. Warriewood, Australia: Business and Professional Publishing Pty Ltd., 2000.
 19. Stewart B. The Quest for Value: AGuide for Senior Managers. Harper Business: N. Y., 1991.

Завантажити