ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК:33.332.1+656

DOI:10.25140/2411-5215-2019-1(17)-166-172

Автор:

Базілінска Олена Яківна, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04655, Україна)

Панченко Олена Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

У статті розкрито сутність та значення транспортної складової економіки для забезпечення сталого розвитку регіону. Визначенно особливості транспортної складової економіки як чинника, що сприяє стабілізації регіонального розвитку. На основі діагностики сучасного стану транспортної складової економіки доведена принципова зміна потреби в її послугах, яка з’явилась у результаті реформування. Проаналізовано процес формування системи якості транспортних послуг, що є передумовою підвищення конкурентоспроможності регіону. Крім цього, проведено оцінювання споживчих властивостей послуг транспортної складової економіки регіону, а також розкрито їхню сутність та специфіку.

Ключові слова:

транспортна складова економіки; сталий розвиток регіону; якість транспортних послуг; регіональний транспорт; регіональний розвиток.

Список використаних джерел:

  1. Глуткин О. П., Горбунов Н. М., Гуров А. И., Зорин Ю. В. Всеобщее управление качеством: учебник для вузов / под ред. О. П. Глуткина. Москва: Радио и связь, 1999. 600 с.
  2. Зеркалов Д. В. Транспортна система України: довідник. Київ: Основа, 2006. 704 с.
  3. Корнієцький О. В., Гацько А. Ф., Островерх О. В. Регулювання соціально-економічного розвитку регіону, як важливий чинник державного управління. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 67–73.

Завантажити