ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор:

Дерій Жанна Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Скиба Сергій Анатолійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та охарактеризовано сучасний стан ринку праці в Україні та регіонах, проведено аналіз основних показників функціонування ринку праці. Виявлено та розглянуто актуальні проблеми сучасного розвитку ринку праці України. Досліджено особливості безробіття, проблему конкурентоспроможності національного ринку праці, відтворення людського потенціалу, мобільності робочої сили, гендерної диференціації доходів населення України за останні роки. Запропоновано напрямки вирішення сучасних проблем регіональних ринків праці України.

Ключові слова:

ринок праці, людський потенціал, робоча сила, попит та пропозиція, безробіття, заробітна плата

Список використаних джерел:

 1. Балановська Т. І. Ринок праці: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Т. І. Балановська, О. П. Гогуля, Н. І. Драгнєва. – Режим доступу : www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/.../17.pdf.

 2. Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 3. Дерій Ж. В. Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку / Ж. В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 4. – С. 229–237.

 4. Дерій Ж. В. Фактори формування та розвитку регіональної економіки / Ж. В. Дерій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – № 46. – С. 188–192.

 5. Карпенко Н. В. Тенденції динаміки та структури доходів населення в Україні та за регіонами [Електронний ресурс] / Н. В. Карпенко. – Режим доступу : economics.opu.ua/files/archive/.../135-141.pdf.

 6. Лазоренко К. С. Роль, значення та особливості функціонування ринку праці на сучасному етапі / К. С. Лазоренко // Вісник СНАУ. – 2010. – Вип. 5/1. – С. 5.

 7. Михальченко Г. Г. Розвиток регіональних ринків праці [Електронний ресурс] / Г. Г. Михальченко. – Режим доступу : www.econindustry.org/arhiv/html/.../st_57_39.

 8. Попит та його види [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://marketing-helping.com/konspekti-lekcz/21-konspekt-lekczj-qosnovi-marketinguq/395-popit-vidi-popitu.html.

 9. Ринок праці в економічній системі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/lab/mathdep/mme/IV/econtrud/trud_1.htm.

 10. Ринок праці регіонів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 11. Чурбанов К. Р. Диференціація розподілу доходів як фактор впливу на економічний розвиток країни [Електронний ресурс] / К. Р. Чурбанов, О. І. Пушкар. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/bmnef/2011_1_4/32.pdf.

Завантажити