ОЧІКУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Автор:

Левківський Василь Миколайович, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Єфремов В.В., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано значення очікувань в економічній поведінці людей, які при її дотриманні використовують економічну інформацію від влади та економічні знання. Економічна поведінка людей повинна лежати в основі економічної політики, що робить її реалістичною та ефективною. Узгоджені дії людей та уряду в умовах ринку обумовлюють формування ідеальної моделі, до якої повинно прагнути суспільство. Досягти цього неможливо без вільного доступу до економічної інформації та ґрунтовних економічних знань, якими повинні володіти як представники уряду, так і кожен громадянин країни.

Ключові слова:

очікування, адаптивні очікування, раціональні очікування, економічні знання

Список використаних джерел:

1. Научно-техническая революция и человек / под общ. ред. В. Г. Афанасьева. – М. : Наука, 1977. – 239 с.

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт ; пер. с англ. А. Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.

3. Пахомов Ю. Основні завдання формування посткризової моделі розвитку економіки України / Ю. Пахомов // Економічний часопис–ХХІ. – 2010. – № 1-2. – С. 3–6.

4. Савельев С. В. Изменчивость и гениальность / С. В. Савельев. – М. : ВЕДИ, 2012. – 128 с.

5. Friedman M. Capitalism and freedom / М. Friedman. – N. Y., 1962. – 202 p.

6. Hayek F. Individualism and economic order / F. Hayek. – Chi., 1948.

7. Lucas R. Expectations and the Neutrality of Money / R. Lucas. – N. Y., 1972.

8. Modigliani F. The Predictability of Social Events / F. Modigliani. – N. Y., 1954.

9. Veblen T. The Theory of the Class / Т. Veblen. – N. Y., 1899.

Завантажити