СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПАТЕНТИ ТА ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ

Автор:

Струтинський В.Б., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Ромашко Алла Сазонівна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Юрчишин О.Я., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Весельська К.В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено характеристику спеціалізованих патентів з огляду на зміст формули та на політику заявника стосовно обраної стратегії патентування. Наявні патенти поділені на так звані добросовісні та недобросовісні. Визначені види спеціалізованих патентів, які належать до обох груп. Розглянуто переваги та недоліки парасолькового та зінгерівського патенту. Доведено, що для недобросовісних патентів, які патентуються з метою здійснення патентного тролінгу (нападу), використовуються патенти, що за ознаками переважно є зінгерівськими. Здійснено систематизацію ознак добросовісних та недобросовісних спеціалізованих патентів. На підставі здійсненої систематизації розроблено шляхи протидії патентному тролінгу за наявного стану національного законодавства та запропоновано зміни до законодавства.

Ключові слова:

патент, спеціалізований патент, патентування, охорона, патентний троль, тролінг

Список використаних джерел:

1. Линник Л. Н. Зонтичные патенты. Особенности создания «зонтичных» патентов на изобретения [Электронный ресурс] / Л. Н. Линник. – Режим доступа : http://www.linnik-patent.com/article0008.html.

2. Андрощук Г. О. Патентний троллінг проти інновацій: стан, тенденції, загрози [Електронний ресурс] / Г. О. Андрощук. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pric_2013_1_3.pdf.

3. Жарінова А. Г. Адекватної відповідальності за патентний троллінг в Україні немає [Електронний ресурс] / А. Г. Жарінова. – Режим доступу : http://ua.racurs.ua/787-patentnyy-troling.

4. Охромеєв Ю. Патентний троллінг – ахіллесова п’ята системи охорони інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Охромеєв. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/patentniy-troling--ahillesova-pyata-sistemi-ohoroni-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini.html.

5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12.

6. Поражающие патенты, их виды и особенности создания [Электронный ресурс] / Е. И. Войтович, Е. Л. Давыдова, А. Л. Линники и др. – Режим доступа : http://forum.triz-guide.com/viewtopic.php?t=99.

7. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель [Електронний ресурс] : Наказ МОНУ від 15.03.2002 № 197. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734.

8. Правила розгляду заявки на промисловий зразок [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 № 198. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0313-02&print=1.

Завантажити