ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Автор:

Абакуменко Ольга Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Лук'яшко Павло Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Роговий А.В., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Забаштанський Максим Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано сучасний стан процесу ціноутворення на послуги підприємств житлово-комунального господарства. Запропоновано концептуальні засади обґрунтування вартості послуг суб’єктів господарювання житлово-комунального господарства міста Чернігова. Визначено ключові фактори, які здійснюють вирішальний вплив на обґрунтованість тарифів на послуги суб’єктів господарювання житлово-комунального господарства. Запропоновано заходи щодо вдосконалення політики ціноутворення житлово-комунального господарства України.

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, ціноутворення, житлово-комунальні послуги, цінова політика, тариф, доступність комунальних послуг

Список використаних джерел:

1. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навч. посіб. / О. В. Длугопольський. – К. : Професіонал, 2007. – 592 с.

2. Забаштанська Т. В. Теоретичні аспекти політики ціноутворення комунального господарства України / Т. В. Забаштанська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – № 2 (66). – С.182–186.

3. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг [Електронний ресурс] : Постанова НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171. – Режим доступу : http://www.nerc.gov.ua/?id=15470.

4. Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання [Електронний ресурс] : Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері послуг від 02.11.2012 № 356. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1915-12.

5. Savas E. S. Privatization in State and Local Government [Електронний ресурс] // ILO Working Paper. – Geneva, 2001. – Режим доступу : http://www.cesmadrid.es/documentos/sem200601_md02_in.pdf.

Завантажити