РОЛЬ РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ ВИННОГО БРЕНДА

Автор:

Ільчук Валерій Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пазюк В.Л., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано значення та роль реклами у формуванні винного бренда, її сприйняття свідомістю людини. Це дозволяє говорити про рекламу як про найбільш ефективний інструмент дії на споживачів у процесі формування винного бренда.

Ключові слова:

державне регулювання реклами, реклама, бренд, інструмент, види, функції, цільова аудиторія

Список використаних джерел:

1. Аветісян К. П. Дослідження стану та розвитку ринку маркетингових сервісів в Україні / К. П. Аветісян, Н. В. Крук // Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні науки. – Чернівці : Книги–XXI, 2015. – С. 36–45.

2. Головкіна Н. В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: огляд / Н. В. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20–24.

3. Гребень И. Тренды социальных медиа 2014 [Электронный ресурс] / И. Гребень. – Режим доступа : http://www.marketing –ua.com/topics.php?topicId=24.

4. Джоунс Дж. Ф. Роль рекламы в создании сильных брендов / Дж. Ф. Джоунс. – М. : Вильямс, 2005. – 496 с.

5. Донцов А. И. Экономические результаты рекламной восприимчивости / А. И. Донцов, А. Н. Овчаренко. – М. : Эксмо, 2007. – 608 с.

6. Кобринь С. С. Реклама як неціновий метод конкурентної боротьби [Електронний ресурс] / С. С. Кобринь. – Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/book/37708-Reklama_jak_neсіnovijj_metod/1.html.

7. Огилви Д. Огилви о рекламе / Д. Огилви ; пер. с англ. А. Гостевой, Т. Новиковой. – М. : Эксмо, 2003. – 229 с.

8. Про рекламу [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://www.1pyku.com/zakon_o_reklame.html.

9. Україномовний розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// uk.wikipedia.org/.

Завантажити