ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ ЩОДО ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Автор:

Дітріх І.В., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Литвин Я.С., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Надано короткий опис основних результатів розвитку ринку органічних продуктів харчування за останні 30 років, який став передумовою для його подальшого формування в умовах світової економіки, висвітлено дані щодо стану світового ринку органічних продуктів, відзначено тенденції його розвитку на сучасному етапі, розглянуто причини наявних проблем. Зроблено огляд ринків окремих територій – Європи, Північної та Південної Америки, Азії. Визначено країни, що мають найбільші ринки, кількість виробників органічних продуктів харчування, а також обсяги їх виробництва та споживання. Крім того, проаналізовано вплив каналів розподілу та стану законодавчої бази, що регулює виробництво та реалізацію таких товарів, на розвиток ринку та просування органічної продукції.

Ключові слова:

органічні продукти харчування, світовий ринок, продажі, виробництво, споживання, канали збуту, система розподілу

Список використаних джерел:

1. The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1663-organic-world-2015.pdf.

2. Козлова О. А. Маркетинговый анализ развития мирового рынка органической продукции / О. А. Козлова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. – № 5 (79). – С. 117–121.

3. Ирландские морепродукты – достойный выбор [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.bordbia.ie/industry/buyers/industryinfo/FishSeafoodIndustry/directories/IrishSeafoodAResponsibleChoice2012/Ирландские%20морепродукты%20-20достойный%20выбор.pdf.

4. Organic milk market report 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.omsco.co.uk/_clientfiles/pdfs/MarketReport-2015.pdf.

5. Кутаренко Н. Канали збуту органічної продукції / Н. Кутаренко // Товари і ринки : міжнародний науково-практичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 26–34.

6. Сертифікація органічної продукції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-411/environmental-economics-and-the-environment-411/11827-411-1103.

7. Кудряков В. Г. Государственное регулирование органического земледелия: основы и особенности европейского и американского законодательства / В. Г. Кудряков, В. А. Мирончук, С. А. Есаян // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 105 (01). – С. 17–34.

Завантажити