ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ ДОСВІДУ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КИТАЮ

Автор:

Єрмаченко В.Є., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (просп. Науки 9А, м. Харків, 61000, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано огляд головних макроекономічних показників та відповідних світових рейтингів КНР з огляду на потенціал країни у розвитку міжнародного та внутрішнього туризму; надано характеристику основним етапам парадигмальних змін у державному управлінні туристичною галуззю країни; розглянуто принципи роботи туристичних підприємств відповідно до програми ADS (статус підтвердженої дестинації); визначено сучасні риси національного споживчого ринку та відмінності у потребах подорожуючих у Китаї залежно від соціально-демографічного статусу; проаналізовано динаміку двосторонніх сукупних туристичних потоків між Китаєм, Гонконгом і Тайванем (без виділення Макао як окремої адміністративної одиниці через особливості збору первинних статистичних даних) та Україною, а також структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами за основними групами.

Ключові слова:

туристична політика Китаю, зовнішня торгівля, туристичні потоки, міжнародний туризм, співробітництво між КНР та Україною

Список використаних джерел:

1. Богиня Д. П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі XX–XXI століть / Д. П. Богиня, Г. С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2005. – Вип. 37-38. – С. 76–86.

2. Величко В. В. Міжрегіональне співробітництво України з Китаєм: засади, структура, потенціал : монографія / В. В. Величко ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України,
Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – К. : [б. в.], 2011. – 236 с.

3. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности / А. В. Виноградов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : НОФМО, 2008. – 368 с.

4. Гальперіна Л. П. Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з Китаєм / Л. П. Гальперіна, А. В. Шаповал // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. – 2003. – № 3. – С. 31–35.

5. Голод В. Інтернаціоналізація юаню: нові зміни у світовому порядку [Електронний ресурс] / В. Голод // Україна – Китай / Інститут Сходознавства ім. Ю. А. Кримського. – 2014. – №1 (6). – С. 14–15. – Режим доступу : http://sinologist.com.ua/ukr/Ukr_Ch/6/Ukraine-China_6.pdf.

6. Левківський В. М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В. М. Левківський, В. В. Левківський // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – № 2 (18). – С. 95–103.

7. Макогін З.Я. Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин / З. Я. Макогін // Науково-технічна інформація. − 2012. − № 2 (52). − С. 24–31.

8. Матусова О. М. Україна в зовнішньоекономічній політиці Китаю / О. М. Матусова, О. В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. – 2011. – Вип. 2. – С. 69–75.

9. Медведкина Е. А. Научно-техническое сотрудничество Украины и КНР: инновационный аспект / Е. А. Медведкина, М. И. Обухова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь, 2010. – Т. 2. – С. 101–106.

10. Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством України з туризму та курортів та Національною туристичною адміністрацією Китайської Народної Республіки про сприяння груповим поїздкам китайських туристів до України від 05.12.2013 / Держтуризмкурорт України, Китай // Офіційний вісник України. – 2014. – № 18. – Ст. 574.

11. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main.

12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

13. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду : World Economic Outlook Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx.

14. Офіційний сайт Світового Банку : статистичні дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.worldbank.org.

15. Перелік іноземних представництв КНТА [Електронний ресурс] / Національна туристична адміністрація Китаю. – Режим доступу : http://en.cnta.gov.cn/about/Forms/AboutCnta/OverseaOffice.shtml.

16. Перелік країн, які беруть участь у ADS [Електронний ресурс] / Національна туристична адміністрація Китаю. – Режим доступу : http://www.cnta.gov.cn/html/2009-5/2009-5-13-10-53-54953.html.

17. Пронь С. В. Китай: зовнішня політика і дипломатія у другій половині XX століття : монографія / С. В. Пронь. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 147 с.

18. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] / Міністерство зовнішніх справ України. – Режим доступу : http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade.

19. Чисельність населення Китаю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://countrymeters.info/en/China.

20. Arita S. How China’s Approved Destination Status Policy Spurs and Hinders Chinese Travel Abroad [Electronic resource] / S. Arita, S. La Croix, J. Mak // Working papers of the Economic Research Organisation at the University of Hawaii. – October 19, 2012. – No. 2012-6R. – 20 p. – Access mode : http://www.uhero.hawaii.edu/assets/WP_2012-6R.pdf.

21. Authorized Travel Agencies for Outbound Travel By Chinese Citizens [Electronic resource]. – Access mode : http://en.cnta.gov.cn/about/Forms/TravelInChina/TravelAgencies.aspx?Area=BeiJing.

22. Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency [Electronic resource] / the World Bank Group. – Washington, DC : World Bank, 2014. – 12th ed. – 320 p. – Access mode : http://www.doingbusiness.org.

23. He Y. An Integrative Approach To The Approved Destination Status Tourism / Yunke He // International Business & Economics Research Journal. – 2010. – Vol. 9 – No. 10. – Pp. 89-98.

24. Herrmann J. The China – Australia Approved Destination Status Scheme: Free to be Restricted [Electronic resource] / J. Herrmann, A. Dang // Queensland Law Student Review. – 2009. – Vol. 9. – No. 2. – Pp. 109-124. – Access mode : http://www.law.uq.edu.au/documents/qlsr/recent-issues/vol2/issue2/Hermann_Dang_2009_v2_n2.pdf.

25. Hordern A. Chinese tourism slows [Electronic resource] / A. Hordern // Asia Demand Watch. – February 2014. – Access mode : http://www.imaasia.com/media/W1siZiIsIjIwMTQvMDIvMDcvMTZfMDhfMDRfMzQ4X0FEV19DaGluZXNlX3RvdXJpc21fc2xvd3MucGRmIl1d/ADW%20-%20Chinese%20tourism%20slows.pdf.

26. Nasolomampionona R.F. Profile of Chinese Outbound Tourists: Characteristics and Expenditures / Rakotonanahary Fanomezantsoa Nasolomampionona // American Journal of Tourism Management. – 2014. – No 3(1). – Pp. 17–31.

27. Public Holiday Calendar for China [Electronic resource]. – Access mode : http://www.travelchinaguide.com/essential/public-holiday.htm.

28. The Chinese Travel Industry : recommendations of the VisitBritain [Electronic resource]. – Access mode : http://www.visitbritain.org/Images/Travel%20Industry_tcm29-40987.pdf.

29. Tourism Law of the People’s Republic of China [Electronic resource] / Adopted on 25.04.2013 by the Standing Committee of the 12th National People’s Congress. – Access mode : http://en.cnta.gov.cn/html/2013-6/2013-6-4-10-1-12844.html.

30. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition [Electronic resource]. – Access mode : http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.

Завантажити