ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНИХ ІНІЦІАТИВ РЕГІОНУ

Автор:

Журба Інна Олександрівна, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Посилення регіональної складової у процесі формування та реалізації інноваційної політики країн Євросоюзу викликає необхідність вимірювання та порівняння рівня інноваційного розвитку окремих регіонів, країн або груп країн. Актуальність цього завдання полягає в тому, що у світовій практиці немає загальноприйнятих критеріїв оцінювання ефективності розвитку кластерів. Існують «універсальні» методики оцінювання, засновані на підході М. Портера (модель продуктивності кластерних ініціатив, звіт про конкурентоспроможність кластера). Враховуючи досвід вирішення задачі щодо оцінювання кластерних ініціатив, запропоновано авторську методику, що заснована на експертній оцінці кластерних ініціатив з урахуванням непрямих, якісних параметрів та інтересів споживачів, держави, регіональних органів влади та бізнесу.

Ключові слова:

кластер, кластерна ініціатива, оцінка ефективності, дохід, ефективність, індекси, релевантність, імпакт

Список використаних джерел:

 1. Казанцев А. К. Инновационные кластеры в региональных стратегиях / А. К. Казанцев, И. А. Никитина. – СПб., 2012.

 2. Oslo Manual (2006). Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third edition. A joint publication of OECD and Eurostat. Organisation for economic cooperation and development statistical office of the european communities.

 3. Human Development Report. Making new Technologies Work for Human Development. United Nations Development Programme (UNDP). – New York, 2001.

 4. Methodology Report on European Innovation Scoreboard (2005) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/index.cfm.

 5. The Knowledge Economy, the RAM metodology and World Bank Operations. – Washington, 2005.

 6. Измерение экономики знаний: теория и практика / [сост. и общ. ред. Л. К. Пипия]. – М. : Ин-т проблем развития науки РАН, 2008. –191 с.

 7. International Review of statistics and indicators on science and technology (2002) UNESCO Institute for Statistics, Montreal [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/sc/RUSS_Backgroundpaper.pdf.

 8. Куценко Е. С. Кластеры в экономике: основы кластерной политики государства [Электронный ресурс] / Е.С. Куценко. – Режим доступа : http://prom-cluster.ru.

 9. Каретин С. С. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов / С. С. Каретин // Проблемы современной экономики. – 2009. – №1 (29).

 10. Молчанова В. А. Оценка степени развития кластеров и успеха кластерных инициатив в туризме / Молчанова Вера Александровна // Инновации в науке. – 2012. – № 8-2.

 11. Миролюбова Т. В. теоретические и методологические аспекты государственного регулирования экономики в субъекте федерации : монография / Т.В. Миролюбова. – Пермь, 2008. – 399 с.

 12. Режим доступу : http://www.i-regions.org.

 13. Режим доступу : www.nordep.net.

 14. Хасанов Р. Х. Синергетический эффект кластера / Р. Х. Хасанов // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 3. – С. 284–288.

 15. Хасанова Г. Ф. Cинергия как метод повышения эффективности деятельности компании Электронный ресурс] / Г. Ф. Хасанова, И. В. Буренина // Нефтегазовое дело. – 2011. – № 6. – Режим доступа : http://www.ogbus.ru

 16. Авдонина С. Г. Количественные методы оценки синергетического эффекта инновационного кластера [Электронный ресурс] / С. Г. Авдонина // Управление экономическими системами. – 2012. – № 3 (39). – Режим доступу : http://www. uecs. ru/index. php? option=com_flexicontent&view=items&id=1147.

Завантажити