ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор:

Кириченко О.П., Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено основні функції, притаманні діяльності морського торговельного порту. Проаналізовано функції порту з виробничих та управлінських позицій. Зазначено, що трансформація та поява нових функцій порту обумовлюється впровадженням інноваційних технологій у суднобудуванні та машинобудуванні, використанням автоматизованих систем управління в логістиці та уніфікації стандартів у портовій діяльності. Досліджено вплив глобалізаційних процесів економіки на розширення кола функцій, що виконуються морським торговельним портом. Визначено умови появи концептуальної функції морського порту – «морські ворота», що сприяє поєднанню портових регіонів у межах однієї країни, а також з іншими морськими державами за допомогою міжнародного транспорту.

Ключові слова:

морський порт, транспортний вузол, функції, трансформація, глобалізація

Список використаних джерел:

  1. Волкова Н. В. Україна сподівається на трансшипмент [Електронний ресурс] / Н. В. Волкова // Трансп. портал. – 2011. – Режим доступу : http://www.trans’port.com.ua/index.php?newsid =2405.

  2. Вардіашвілі А. В. Проблеми функціонування морських портів України в післякризовий період / А. В. Вардіашвілі, Н. Е. Вардіашвілі // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті : зб. наук. пр. – Одеса : ОНМУ, 2011. – Вип. 35. – С. 145–154.

  3. Винников В. В. Проблемы комплексного развития морского транспорта / В. В. Винников. – Одесса : Феникс, 2005. – 300 с.

  4. Функции морских портов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/1420-the-functions-of-seaports.html.

5. Bennett R. and Gabriel H. Reputation, trust and supplier commitment: the case of shpiing company/seaport relations / R. Bennett // Journal of Business and Industrial Marketing. – Vol. 16. – No 6. – 2011. – Р. 424–438.

6. Bird J. H. Seaports and Seaport Terminals / J. H. Bird. – London : Hutchinson University Library, 1971. – Р. 98–101.

7. Bird J. H. The Major Seaports of the United Kingdom / J. H. Bird. – London : Hutchinson University Library, 1963. – Р. 14–17.

8. Coase R. H. 1991 Nobel Lecture: The Institutional Structure of Production / R. H. Coase // In: The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development. Edited by: O. E. Williamson and S. G. Winter. – New York : Oxford University Press, 1991. – Р. 225–241.

9. Goss R. O. An Early History of Maritime Economics / R. O. Goss // International Journal of Maritime Economics. – Vol. 4. – 2002. – Р. 390–404.

10. Hall P. V. Mutual Specialisation, Seaports and the Geography of Automobile Imports / P. V. Hall // Tijdschrift voor economische en sociale geografi. – Vol. 95. – No 2. – 2004. – Р. 135–146.

11. Hoyle B.S. The port–City interface: Trends, problems and examples / B. S. Hoyle // Geoforum. – Vol. 20. – No 4. – 1989. – Р. 429–435.

12. Olivier D., Slack B. Rethinking the port / D. Olivier, B. Slack // Environment and Planning A. – Vol. 38. – 2006. – Р. 1409–1427.

Завантажити