ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор:

Семенов В.Б., Акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя, Україна

Бурсала А.Л., Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, м. Чернігів, Україна

Зозуля Л.А., Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, м. Чернігів, Україна

Леховицер В.А., Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто процеси інноваційної діяльності щодо скорочення витрат виробництва за рахунок зменшення питомих значень умовно постійних витрат. Розглянуті показники можуть бути прийняті для оцінювання ефективності інвестиційно-інноваційній діяльності підприємств авіаційної промисловості, що допоможе виробничому апарату підприємств авіаційної промисловості сприймати реалізацію (комерціалізацію) новітніх науково-технічних досягнень, спрямовану на підвищення рівня конкурентоспроможності авіатехніки на товарних ринках.

Ключові слова:

інвестиційно-інноваційна діяльність, показники ефективності, авіаційна промисловість, питомі витрати; конкурентоспроможність

Список використаних джерел:

1. Смоленюк П. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств / П. Смоленюк // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 5. – С. 332–336.

2. Гойко А. Ф. Ефективність інвестування реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств / А. Ф. Гойко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць. – К. : КДТУБА, 1998. – С. 64–74.

3. Язлюк Б. О. Методика оцінки економічної ефективності реальних інвестиційних проектів / Б. О. Язлюк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (22–23 лютого 2007 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Ч. 2. – С. 595–597.

4. Меркулов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов / Я. С. Меркулов. – М. : ДКС, 2006. – С. 160.

Завантажити