ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИННИЦТВА

Автор:

Садчиков В.С., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто найважливіші показники аналізу та оцінювання динаміки виробництва і реалізації продукції рослинництва. Досліджено конкурентоспроможність експорту та імпорту продукції рослинництва. Виявлено основні особливості функціонування рослинництва. Проведено порівняльний аналіз економічного забезпечення рослинництва та визначено головні фактори, які вплинули на загальні показники економічного стану та динаміки розвитку рослинництва.

Ключові слова:

аграрне виробництво, рослинництво, організаційно-економічне забезпечення, сільське господарство, конкурентоспроможність, економічний розвиток

Список використаних джерел:

  1. Садчиков В. С. Шляхи прискорення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва / В. С. Садчиков, В. П. Ільчук // Наукові основи економічного розвитку України та світу : колективна монографія / за заг. ред. О. В. Царенко, С. В. Коляденко, В. П. Ільчука. – Д. : НГУ, 2014. – С. 198–214.

  2. Саблук П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 3–11.

  3. Олійник О. В. Сталість розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі / О. В. Олійник, Г. С. Морозова // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 96–102.

  4. Ільчук В. П. Становлення та розвиток організаційних структур в аграрному бізнесі / В. П. Ільчук, В. С. Садчиков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали Міжнародної науково-практичної конф. (Чернігів, 14–16 травня 2013 р.). – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – С. 193–195.

  5. Давідов М. В. Шляхи організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 130–134.

Завантажити