ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор:

Кулієва Д.С., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено та узагальнено теоретичні аспекти маркетингового менеджменту на туристичному підприємстві. Проаналізовано останні публікації і дослідження формування та напрямів використання маркетингового менеджменту на сучасному підприємстві. Визначено поняття маркетингу і менеджменту як окремих знань для більш глибокого розуміння поняття «маркетинговий менеджмент». Висвітлено роль та необхідність застосування маркетингового менеджменту для ефективної діяльності сучасного туристичного підприємства в ринкових умовах та в умовах глобалізації економіки.

Ключові слова:

система, маркетинг, менеджмент, туризм, аналіз, туристичний продукт, туристичне підприємство

Список використаних джерел:

1. Белявцев М. Маркетинговий менеджмент / М. Белявцев, В. Воробйов, В. Кузнецов. – К., 2006. – 407 с.

2. Біловодська О. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / О. Біловодська. – К. : Знання, 2010. – 332 с.

3. Войчак А. Маркетинговий менеджмент / А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 1998. – 268 с.

4. Комарницький І. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / І. Комарницький. – Львів : Апріорі, 2007. – 132 с.

5. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Павленко та ін. – К. : Хімджест, 2008.

6. Маркетинговий менеджмент / за ред. Л. Балабанової. – К. : Знання, 2004. – 354 c.

Завантажити