ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор:

Попело Ольга Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано динаміку показників фінансування наукової і науково-технічної діяльності, обсяги бюджетного фінансування наукової сфери. Проведено ранжування регіонів України за обсягом фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт у 2013 році. Розглянуто динаміку показників міжнародного співробітництва, співробітництва з міжнародними фондами, обсягів фінансування міжнародних проектів за рахунок державного бюджету. Наведено структуру фінансування програм і проектів у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва за секторами науки.

Ключові слова:

наукова сфера, наукова та науково-технічна діяльність, науковий потенціал, інтелектуальний капітал, інтеграція, інновація, інноваційна діяльність

Список використаних джерел:

1. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело ; під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

2. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 р. : стат. зб. / за ред. О. О. Кармазіна. – К. : Держкомстат, 2014. – 314 с.

3. Офіційний сайт Державного агентства з питань електронного урядування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dknii.gov.ua.

4. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.

5. Чухно А. А. Інституціонально-інформаційна економіка : підручник / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко ; за ред. НАН України А. А. Чухна. – К. : Знання, 2010. – 687 с.

Завантажити